Mat från Bonden

Grönsaksdisken på en mataffär

Mat från bonden syftar till att skapa ökad försäljning och förädling av lokala livsmedel i Västerbotten och därmed synliggöra och tillgängliggöra lokalproducerad mat ytterligare – samt skapa ökad lönsamhet. Projektledare: Caroline Vallgren Projektägare: Hushållningssällskapet Norrbotten – Västerbotten Finansiering: Landsbygdsprogrammet Startdatum: Jan 2022 Slutdatum: Dec 2022 Läs mer på HS webbplats

Kompetenscentrum mat i norr

Ett kollage bestående av ett stort foto med en korg med lök och morötter, samt två små foton av ett får respektive kor

I projektet Kompetenscentrum ”Mat i Norr” ska ett innovationscentrum för utveckling av småskaliga livsmedelsprodukter växa fram. Målgrupp är småskaliga matproducenter i Norr- och Västerbotten. Projektledare: Pelle Johansson, HushållningssällskapetProjektägare: Hushållningssällskapet Norrbotten-VästerbottenFinansiering: Landsbygdsprogrammet Startdatum:Slutdatum: Läs mer på HS webbplats

Marknadssamverkan kött

Rökt renkorv hänger i taket

Marknadssamverkan Kött är ett samarbetsprojekt för nya jobb på landsbygden inom livsmedel. Projektet riktar sig till småskaliga livsmedelsproducenter i Norr- och Västerbotten Projektledare: Håkan Landström, HushållningssällskapetProjektägare: Hushållningssällskapet Norrbotten- VästerbottenFinansiering: Landsbygdsprogrammet och Region Västerbotten Startdatum:Slutdatum: Läs mer på HS webb

Markhotellet i Öjebyn

Två kvinnor står i en blomsterodling

På markhotellet används odlingskonceptet market gardening. Det innebär att odlingen sker i fasta bäddar med stort fokus på en aktiv och levande jord för en hög avkastning på liten yta. Som en del i projektet undersöker man även olika typer av affärsmodeller och olika typer av försäljningskanaler i kommersiellt syfte. Under augusti öppnades därför en […]

RAS-Arctic Maritime Fishfarm

Hushållningssällskapets logotyp

Projektets har varit att skapa förutsättningar för etablering av storskalig landbaserad fiskproduktion i Norrbotten. Arbetet har bestått av kunskapsuppbyggnad , närverksskapande, identifiering av lämpliga odlings siter, framtagande av business case samt initiala kontakter med såväl framtida finansiärer och säljkanaler. Projektet har resulterat i ett försättningsarbete som Invest i Norrbotten driver.

Demoodling – Frilandsodling av grönsaker

Människor som står vid en grönsaksodling

En storskalig demonstrationsodling av grönsaker och bär med stor mångfald av grödor och sortvariation anlades på Öjebyn Agro Park. Syftet var att inspirera och sprida kunskap om den norrbottniska trädgårdsodlingen.

More NP Biz

Hushållningssällskapets logotyp

Syftet är att utveckla naturproduktföretagens konkurrenskraft genom att förbättra metoder för kvalitetssäkring av naturprodukter samt genom att främja energieffektiv torkning av naturprodukter.

Investeringsstöd fiskodlingar & kompetensutveckling fiskodlingar

Hushållningssällskapets logotyp

Här redovisas två projekt. Investeringen bestod av dammutbyggnad, utfodringssystem, syrgastillförsel, rördragning, utfiskningsutrustning. Samtidigt/parallellt genomfördes kompetensutveckling av anställda på de båda fiskodlingarna i Lycksele i Västerbotten och i Kusträsk utanför Boden.

Lönsam renskötsel

Hushållningssällskapets logotyp

I projektet har ett förändringsarbete genomförts för utveckling av premiumprodukter, ökad tillgänglighet för konsumenter samt en ny affärsmodell för renskötseln som utmanar hur man tidigare gjort affärer.

Mötesplats EKO

Ett kollage bestående av ett stort foto med en korg med lök och morötter, samt två små foton av ett får respektive kor

Projektet Mötesplats EKO syftade till att skapa en mötesplats för ekologiska lantbrukare och rådgivare där man tillsammans utbyter erfarenheter. Målet med projektet är att medverka till att skapa långsiktigt ekonomiskt och ekologiskt hållbara och bärkraftiga företag.