More NP Biz

Syftet är att utveckla naturproduktföretagens konkurrenskraft genom att förbättra metoder för kvalitetssäkring av naturprodukter samt genom att främja energieffektiv torkning av naturprodukter.

En större tork byggs vid Öjebyn Agro Park utvecklad av de medverkande universiteten. En affärsmodell prövas för samverkan mellan företagen som kan nyttja torken. En mobil tork byggs i Finland som också ska nyttjas i Norrbotten. Torkarna är byggda för att vara energieffektiva och kunna nyttja överskottsenergi. Analysmetoder utvecklas för kvalitetssäkring av torkmetoder och innehåll i produkterna.

Kontaktperson: Helena Zimmer, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
Projektägare: Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
Finansiering: Interreg Nord samt Region Norrbotten
Samverkanspartners: Centria Ostrobothnia (Koordinerar arbetet), LTU och Uleåborgs Universitet

Startdatum: 2018-01-01
Slutdatum: 2019-12-30

Hushållningssällskapets logotyp