Om Nära Mat

Den mat som kommer från Norrbotten är bra, riktigt bra. Men vi tillverkar för lite. För 20 år sen var länets försörjningsförmåga av mat på 50 procent. Idag är den förmågan nere på 20-25 procent.

Vi behöver mer norrbottnisk mat på tallrikarna och förutsättningarna för mer matproduktion finns. Ju mer mat vi producerar och konsumerar av det som kommer från våra åkrar, trädgårdar, skogar, fjäll, älvar och hav, desto bättre försörjningsförmåga får vi. För norrbottningarnas skull. För omvärldens skull. Ja, helt enkelt för att samhällets utveckling ska vara hållbar.

Visionen Mer norrbottnisk mat på tallrikarna nås genom att matproducenter, konsumenter och samhället kommer närmare varandra. Arbetet gör vi steg för steg, i stort och i smått. Vi gör det med gemensamma krafter. Utan samarbete kommer vi ingenstans.

Den nationella livsmedelsstrategin som sträcker sig fram till 2030 är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. En långsiktig strategi ska bidra till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut.

Målgrupp

Norrbottens livsmedelsstrategi vänder sig framför allt till livsmedelskedjans aktörer, livsmedelshandeln, rådgivningsorganisationer, forsknings- och utbildningsinstanser, offentlig sektor, finansiärer, landsbygdsorganisationer och inte minst lokala och regionala politiker.

Nyckelorden vid framtagandet av Nära Mat har varit nära samverkan, delaktighet, kreativa processer, en bred dialog med hela livsmedelskedjan och med politiker på lokal och regional nivå.

Organisation och finansiering

Samordningsuppdraget för Nära Mat: Norrbottens livsmedelsstrategi har Länsstyrelsen i Norrbotten. Arbetet sker i samarbete med Region Norrbotten, Norrbottens kommuner och LRF Norrbotten.

I styrgruppen ingår  Erika Falk, Region Norrbotten, Ove Karlsson, Länsstyrelsen i Norrbotten, Ann-Christin Aspvik, Norrbottens Kommuner och Josefin Lundberg, LRF Norrbotten.

Samordning och revidering av Nära Mat, Norrbottens livsmedelsstrategi, finansieras av Länsstyrelsen i Norrbotten, Region Norrbotten, Sparbanken Nord, LRF Norrbotten och Norrbottens kommuner. Delar av strategiarbetet har finansierats av Landsbygdsprogrammet.

Tillväxtverket samordnar regionala aktörer

Jordbruksverkets arbete med livsmedelsstrategin

Livsmedelsstrategin ska leda till en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås och det skapas en hållbar tillväxt och sysselsättning i hela landet. Här hittar du Jordbruksverkets arbete och regeringsuppdrag inom livsmedelsstrategin.

Äggproduktion

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.