Nya vägar till ökad förädling av bär, svarta vinbär och allåkerbär

I projektet har en förstudie genomförts som ska ge svar på frågan hur en ökad samverkan längs hela värdekedjan kan generera bättre lönsamhet och påskynda nödvändig kommersialisering av nya produkter baserade på svarta vinbär och allåkerbär.

Målen ska nås genom nya samverkansformer kring produktutveckling både gällande förädling och förpackning, samt utveckling av nya vägar att producera distribuera och sälja. Det här aktuella projektet fokuserar på svarta vinbär och allåkerbär, men idén kan omsättas på andra frukter och bär. Resultaten ligger bl.a. till grund för första steget i att etablera ett trädgårdscentrum i Öjebyn.

Projektledare: Sara Byström, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
Projektägare: Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
Finansiering:
Tillväxt trädgård

Startdatum: 2016-01-01
Slutdatum: 2017-12-30

Hushållningssällskapets logotyp