Markhotellet i Öjebyn

På markhotellet används odlingskonceptet market gardening. Det innebär att odlingen sker i fasta bäddar med stort fokus på en aktiv och levande jord för en hög avkastning på liten yta.

Som en del i projektet undersöker man även olika typer av affärsmodeller och olika typer av försäljningskanaler i kommersiellt syfte. Under augusti öppnades därför en digital, obemannad gårdsbutik på Öjebyn Agro Park där odlarna fått prova på att sälja sina produkter.

Nu söker projektgruppen dig som vill vara med till nästa säsong. Du hyr valfritt antal bäddar i markhotellet, där varje bädd är 0,75 m x 30 m, och får tillgång till det du behöver för att driva din odling.

Projektledare: Hanh Huynh, (Hortonom) Hushållningssällskapet
Projektaktörer:
Piteå kommun (Projekt Gröna Näringar) och Hushållningssällskapet
Finansiering:
Landsbygdsprogrammet 2021-2022

Startdatum: under 2021
Slutdatum: mars 2024

 

Två kvinnor står i en blomsterodling