Redogörelse för tillgänglighet

Länsstyrelsen i Norrbotten står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur naramat.nu uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från naramat.nu på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du meddela oss.
Svarstiden är normalt 1-3 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

  • skicka e-post till naramat.norrbotten@lansstyrelsen.se
  • ring 010-225 52 55

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Läs mer hos W3.org om Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 .

Detta innehåll är inte tillgängligt

  • Webben innehåller kod som inte följer webbplatsstandarder och som inte validerar. Riktlinje WCAG 4.1.1.
  • Webbens navigationsmeny går inte att nå med endast hjälp av tangentbord i platta och mobil. Riktlinje WCAG 2.1.1.
  • Enskilda publikationer i pdf-format är inte tillgänglighetsanpassade.
  • Alla bilder har inte alternativ text. Riktlinje WCAG 1.1.1

 

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 2 februari 2024.


Undantag för oskäligt betungande anpassning

Länsstyrelsen i Norrbotten åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning av naramat.nu/delar av naramat.nu enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på följande grunder:

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning av naramat.nu.
Senaste bedömningen gjordes den 10 oktober 2023.
Webbplatsen publicerades den 23 augusti 2021.
Redogörelsen uppdaterades senast den 10 oktober 2023.