RAS-Arctic Maritime Fishfarm

Projektets har varit att skapa förutsättningar för etablering av storskalig landbaserad fiskproduktion i Norrbotten. Arbetet har bestått av kunskapsuppbyggnad , närverksskapande, identifiering av lämpliga odlings siter, framtagande av business case samt initiala kontakter med såväl framtida finansiärer och säljkanaler. Projektet har resulterat i ett försättningsarbete som Invest i Norrbotten driver.

Projektledare: Mikael Kivijärvi, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
Projektägare: Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
Finansiering: Samverkansparterna
Samverkansparter: Luleå kommun, Bodens kommun, Kalix kommun, Jokkmokks kommun, Region Norrbotten, Luleabusiness

Startdatum: 2018-05-15
Slutdatum: 2020-04-14

Hushållningssällskapets logotyp