Mat från Bonden

Mat från bonden syftar till att skapa ökad försäljning och förädling av lokala livsmedel i Västerbotten och därmed synliggöra och tillgängliggöra lokalproducerad mat ytterligare – samt skapa ökad lönsamhet.

Projektledare: Caroline Vallgren
Projektägare:
Hushållningssällskapet Norrbotten – Västerbotten
Finansiering:
Landsbygdsprogrammet

Startdatum: Jan 2022
Slutdatum: Dec 2022

EU logotyp Hushållningssällskapets logotyp

Grönsaksdisken på en mataffär