Investeringsstöd fiskodlingar & kompetensutveckling fiskodlingar

Här redovisas två projekt. Investeringen bestod av dammutbyggnad, utfodringssystem, syrgastillförsel, rördragning, utfiskningsutrustning. Samtidigt/parallellt genomfördes kompetensutveckling av anställda på de båda fiskodlingarna i Lycksele i Västerbotten och i Kusträsk utanför Boden.

Projektledare: Mikael Kivijärvi, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
Projektägare: Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
Finansiering: Landsbygdsprogrammet 2014-2020 samt Havs och fiskerifonden.

Startdatum: 2017-04-01
Slutdatum: 2018-12-31

Hushållningssällskapets logotyp