Marknadssamverkan kött

Marknadssamverkan Kött är ett samarbetsprojekt för nya jobb på landsbygden inom livsmedel.

Projektet riktar sig till småskaliga livsmedelsproducenter i Norr- och Västerbotten

Projektledare: Håkan Landström, Hushållningssällskapet
Projektägare:
Hushållningssällskapet Norrbotten- Västerbotten
Finansiering:
Landsbygdsprogrammet och Region Västerbotten

Startdatum:
Slutdatum:

EU logotyp Hushållningssällskapets logotyp

Rökt renkorv hänger i taket