Mat- & dryckesförädling

Jobbar du med mejeriverksamhet, mathantverk eller något annat inom mat- och dryckesförädling i Norrbotten, eller drömmer du om att starta upp egen verksamhet? Här hittar du tips och kunskap!

Utbildningar i norr

Leende korvmakare och Eldrimners logga

Utbildningar inom mathantverk hos Eldrimner

Eldrimner erbjuder ettårig yrkeshögskoleutbildning i mathantverk. Du lär dig att skapa produkter med smak, kvalitet och identitet. Du jobbar i huvudsak med lokala råvaror och i mindre skala. Du tillverkar produkter med respekt för naturen, djuren och människor, utan onödiga tillsatser; produkter som går att spåra till sitt ursprung. Kännetecknet för mathantverk är att människans hand och kunnande är närvarande genom hela produktionskedjan.

_MG_6365bw

YH-utbildning mathantverk i Boden

Changemaker educations erbjuder nu en yrkeshögskoleutbildning för mathantverkare och småskaliga entreprenörer inom livsmedelsförädling med placering i Boden.

Frukt och nötbröd på en skörbräda i trä. En brödkniv syns i förgrunden.

Branschriktlinjer för att uppfylla livsmedelslagstiftningens krav

Branschriktlinjer är branschens förslag till hur livsmedelsföretag kan utforma sin verksamhet för att uppfylla livsmedelslagstiftningens krav och producera säkra livsmedel. De är frivilliga att följa och kan vara ett bra stöd i arbetet.

Branschriktlinjer kan se olika ut och vara olika omfattande. Oftast tar de upp hygienfrågor, men de kan även ta upp märkning. Riktlinjerna är branschens egna, men de kan bli bedömda av Livsmedelsverket och bli nationella branschriktlinjer. Det finns även EU-branschriktlinjer, som kan användas i hela EU.

På Livsmedelsverkets webbplats finns information om hur du kan använda nationella branschriktlinjer eller EU-branschriktlinjer som stöd i din verksamhet.

Finansieringar till förädling

mat på sked

Förädlingsstöd inom Landsbygdsprogrammet

Vill du börja förädla jordbruksprodukter till livsmedel och skapa fler jobb på landsbygden? Då kan du söka det här förädlingsstödet. Länsstyrelsen i Norrbotten administrerar förädlingsstöd för jordbruksprodukter inom Landsbygdsprogrammet.

korv och klådda på en skärbräda

Förädlingsstöd via Region Norrbotten

Region Norrbotten administrerar företagsstöd med inriktning på livsmedelsförädling. Ett stöd för dig som planerar att göra en förstudie eller investering kopplat till livsmedelsförädling.

Person i samiska kläder som skär upp renkött

Förädlingsstöd inom Landsbygdsprogrammet

Sametinget vill prioritera arbetet med samisk matkultur. Du kan få stöd om du förädlar rennärings-, jordbruks- och trädgårdsprodukter till livsmedel och därmed ger dem ett högre värde. Det kan förutom renköttt och vilt, handla om bär, örter, fågel, blommor och rotsaker. En förädlad produkt ger bättre förutsättningar att nå konsumenter och att hitta nya vägar ut på marknaden. Bild: Bianca Brandon-Cox

Sweden Food Arena – Forskning och innovation

Sweden Food Arena är en nationell arena där aktörer inom livsmedelsbranschen samverkar för en innovativ, hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor. Arenan är ett resultat av regeringens Livsmedelsstrategi vars syfte är att öka produktionen, bidra till en konkurrenskraftig livsmedelskedja samt öka sysselsättningen, exporten, innovationskraften och lönsamheten samtidigt som relevanta miljömål nås. Tillsammans skapar vi en livsmedelskedja i världsklass.

Sweden food arena måltider på tallrikar

Inspiration och kunskap

Leende korvmakare och Eldrimners logga

Eldrimner – Nationellt resurscentrum för mathantverk

Eldrimner är ett nationellt centrum för mathantverk. Vi förmedlar kunskap, ger stöd och inspiration till mathantverkare i hela Sverige, i starten såväl som i vidareutvecklingen av företaget.

tunnbröd

Smaka Sverige – En kunskapsbank om svensk mat och dryck

Smaka Sverige är Jordbruksverkets satsning på kunskap om svensk mat och dryck. Här samlar vi forskning och upplevelser för att skapa ett hållbart och innovativt Matsverige.

Kantareller och logga Lapland a culinary region

Lapland Culinary – Här samlar vi de bästa smakerna från svenska Lappland

Spetsprojektet Lapland Culinary samlar vi de bästa smakerna från svenska Lappland. Här hittar du matkreatörerna, livsmedelsproducenterna, kockarna och deras favoritrecept.

Person i samiska kläder som skär upp renkött

Recept från det samiska köket

Här erbjuds recept från det samiska köket. Målet är att bevara och sprida det samiska mathantverket.