Arctic Winery

I projektet ska ett mousserande svartavinbärsvin utvecklas med hjälp av Champagnemetoden. Syftet är att öka förädlingsvärdet för svarta vinbär och därmed ge möjlighet till ökad lönsamhet för odlarna. Produktion av vinet ska ske i Öjebyn och ett bolag är under bildande för att ta tillvara resultaten av projektet i en kommersialisering av vinet efter projektets slut.

Projektledare: Sara Byström, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
Projektägare: Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
Finansiering: Jordbruksfonden, inom programmet Europeiska Innovationspartnerskap, EIP- Agri

Samverkanspartners: Samverkanspartnerskap – Hemmagastronomi, SLU- institutionen för Växtodling, Cold Hand Winery, Danmark, Norrbotten Bär och Grönt, Tryggves konsultbyrå

Start- och slutdatum: 2017-12-01–2020-12-30

Hushållningssällskapets logotyp