Företagsutveckling

Leder du ett företag inom livsmedelssektorn i Norrbotten? På den här sidan hittar du kunskap, tips och inspiration för att utveckla ditt företag!

Logotyp Företagslyftet, illustration

Passion för landsbygd. Sinne för företagande

Vi vill att hela Norrbotten ska kunna äta mer närproducerad mat. För att lyckas behöver vi fler landsbygdsföretagare som gör sin passion till lönsamma företag. Företagslyftet är ett initiativ som ger företagsledarna verktygen för att utveckla och driva en hållbar verksamhet – ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

Finansieringar företagsstöd

_MG_6365bw

verksamt.se

Här finns tjänster och information för dig som vill starta eller driver företag.

En trädgårdsmästare visar växter i växthus.

Företagsstöd - Region Norrbotten

Företagsstöd skapar hållbar tillväxt i både företagen och på regional nivå. Vi erbjuder finansiering som stärker näringslivet och regionen. Du som vill starta ett företag eller utveckla ditt befintliga företag har möjlighet att söka finansiellt stöd om du har svårt att få ihop finansieringen på den privata marknaden.

IMG_1625

Jordbruksföretag

Som jordbruksföretagare kan du söka flera olika stöd hos Länsstyrelsen. Till exempel kan du söka stöd för investeringar som förbättrar vår miljö, för att sköta mark och djur och för att göra olika åtgärder i och kring vatten.

Push-upfälla för fiske ligger i vattnet

Fiskerinäring

Länsstyrelsen handlägger stöd till investeringar inom fiske. Vårt arbete med förvaltningen av fiskbestånden och stödet till fiskevården bidrar även till att utveckla fisketurismen.

Ett sjömärke

Leaderområden i Norrbotten

Det finns 53 leaderområden i Sverige där man jobbar med lokalt ledd utveckling. 5 av dessa finns i Norrbottens län

en kock steker kött i murikka

Längmanska företagarfonden

Längmanska företagarfonden finansierar projekt i Norrbottens län där företag samverkar för att utveckla sina affärer. Vi stödjer också strategiska projekt som skapar ökad affärspotential för befintliga och nya företag i länet.

Tips och länkar

En lantbrukare i en ladugård

SLU Kompetenscentrum företagsledning

SLU Kompetenscentrum företagsledning, KCF, är en centrumbildning och samverkansplattform som knyter samman SLU och näringslivet. KCF erbjuder bland annat webbinarier och kurser i strategisk företagsledning riktad till primärproducenter.

Mer mat fler jobb logotyp på bild från livsmedelsindustilokal

Mer mat - fler jobb

Projektet Mer mat - fler jobb har under åren 2020-2022 erbjudit kurser i företagsledning för livsmedelsbranschen. Målet var att ge företagaren rätt förutsättningar att göra ett bra jobb som bidrar till att företag, företagsledaren själv och att medarbetare växer och utvecklas.