Mötesplats EKO

Projektet Mötesplats EKO syftade till att skapa en mötesplats för ekologiska lantbrukare och rådgivare där man tillsammans utbyter erfarenheter. Målet med projektet är att medverka till att skapa långsiktigt ekonomiskt och ekologiskt hållbara och bärkraftiga företag.

Projektledare: Hulda Wirsén, Hushållningssällskapet
Projektägare:  Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
Finansiering: Landsbygdsprogrammet 2014-2020
Samverkan: Ekologiska lantbrukarna, Bodens kommun, Skillingaryds gårdsbutik, Restaurang Roady

Startdatum: 2016-05-30
Slutdatum: 2018-05-29

Ett kollage bestående av ett stort foto med en korg med lök och morötter, samt två små foton av ett får respektive kor