Lantbruk primärproduktion

Den här sidan riktar sig till dig som jobbar med livsmedelsproduktion inom lantbruket. Du hittar kunskapsbanker, beräkningsverktyg, rådgivning och tips på utbildningar och projekt där du kan utveckla kunskaper för ditt lantbruksföretag.

Öjeby Lantbruksmässa

 Den självklara mötesplatsen för dig inom de gröna näringarna i norra Sverige!

Öjeby lantbruksmässa är platsen för dig som är verksam inom lantbrukssektorn eller intresserad av vad som är på gång inom de gröna näringarna. På mässan får du ta del av maskinvisningar, demonstrationsodlingar, trädgårdsvisningar, utställare och mycket mer. Vårt mål är att du ska lära dig något nytt på mässan som kan bidra till att utveckla din produktion och lönsamhet!

traktor som jordbearbetar, gröna näringar

Kunskapsunderlag och beräkningsverktyg

En åker med spannmål

Norrländsk växtodling

Norrländsk växtodling är en kunskapssammanställning som Länsstyrelsen i Västerbotten givit ut. Skriften distribueras till samtliga som skickat in SAM-ansökan 2017 i Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.

Fältvandring

RJN - Regional jordbruksforskning för norra Sverige

Regional jordbruksforskning för norra Sverige är ett forsknings- och utvecklingsprogramprogram som ska stötta jordbruk speciellt anpassat för de norrländska förutsättningarna. Generellt för norra Sverige gäller att mer än 90 % av den utnyttjade åkerarealen används till odling av vall och fodersäd. Skördarna bildar basen för den produktion av mjölk och kött som utgör ryggraden i det norrländska jordbruket.

En kvinna står i en kohage och klappar korna

Greppa Näringen

Greppa Näringen erbjuder rådgivning som lantbrukaren och miljön tjänar på. Den gårdsbaserade rådgivningen är hjärtat i Greppa Näringen. Du kan få kostnadsfri rådgivning som är bra för både gårdens ekonomi och miljön. Vi erbjuder också nyhetsbrev, verktyg för att göra egna växtnäringsbalanser, räknesnurror och mycket mer.

Kornax

Växtskyddscentralerna erbjuder aktuell kunskap om läget i fält

Vill du ha koll på ogräs, sjukdomar och insekter under odlingssäsongen? Genom att följa utvecklingen, förebygga och bekämpa på ett så bra sätt som möjligt får du bättre skördar och lönsamhet. Norrlandslänen erbjuds dessutom en egen sammanställning av indata från fält och veckovisa digitala möten under säsong för dialog om läget och eventuella åtgärder.

En traktor som kör på en åker, fotad uppifrån

Grovfodervektyget.se

- hjälper dig som lantbrukare och rådgivare att beräkna produktionskostnaden, dokumentera och planera för grovfoderproduktionen. Vässa dina kunskaper om grovfoderodling och utfodring i kunskapsbanken och ta den av artiklar om vall och foderodling i biblioteket.

traktor som plöjer

Markkartering.se

Precisionsodling skräddarsydd för din gård. På markkartering.se hittar du alla dina markkarteringar som utförts med GPS av oss på ett och samma ställe. Alltid lättillgängligt på webben. Du kan enkelt skapa styrfiler för kväve, kalk, fosfor, kalium och utsäde utifrån analysvärden och satellitbilder. Dessutom kan du enkelt jämföra analysvärden mellan olika provtagningar direkt på markkartering.se.

Ett jordbrukslandskap en dimmig morgon

Gradvis.se

Gradvis.se klimatoptimerar svenskt lantbruk. Här hittar du information om hur jordbruket kan komma att påverkas av ett förändrat klimat. Materialet är skrivet av rådgivare från flera Hushållningssällskap runt om i landet. Vi har plockat “russinen ur kakan” då vi sammanfattat forskningsrapporter m.m. till konkreta och nyttiga råd för jordbruket.

Kor äter ensilage från foderbord

Klimatanpassning av svensk animalieproduktion - säkrare tillgång på livsmedel under en kris

Klimatförändringen pågår och även om vi skulle göra allt vi kan för att bromsa fortsatt uppvärmning, så är vi ändå tvungna att anpassa oss till ett förändrat klimat. Målsättningen med denna rapport har varit att visa på sårbarheter, anpassningsbehov, möjliga åtgärder och kunskapsbehov för att produktionen av animaliska livsmedel ska bli mer robust och flexibel än i dag. Detta sammanfaller i stort med en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion.

Person som sitter vid ett konferensbord

LRF:s digitala utbildningsmaterial

I Coronatider ordnar LRF Norrbotten och LRF Västerbotten webbinarier med olika ämnen. På sidan hittar ni information om vilka föreläsningar som finns tillgängliga just nu. Nya föreläsningar kommer att fyllas på löpande. Är du intresserad av att delta så kom ihåg att anmäla dig så snart som möjligt.

Utbildningar inom lantbruk

Ung lantbrukare kör traktor

Grans naturbruksgymnasium i Öjebyn, Piteå

Ta del av programutbud för läsåret 2021/2022 på webben. Sök på #detärpågransdethänder för att följa vad som är på gång. Vill du ha mer info eller boka ett personligt besök, ta kontakt med skolans studie och yrkesvägledare.

Fårägare ser till sin fårflock i beteshagen

Driftsledarutbildning - YH (Umeå)

Bli en del av en grön framtid med hållbar livsmedelsproduktion. Den här utbildningen vänder sig till dig som kanske redan är i näringen och vill vidareutbilda dig för mer kvalificerade uppgifter och ett ökat helhetsansvar. Den är även för dig som vill ta klivet in i näringen med sikte på framtida drift av egen verksamhet och eget företagande.

SLU

SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet

Vill du bli expert på mat, lantbruk, miljö och hållbarhet? På Sveriges lantbruksuniversitet hittar du program på både grundnivå och avancerad nivå.

Potatisproduktion

Jobba grönt - för dig som vill jobba inom det gröna näringslivet

Lösningen för dig som inte vet vad du ska bli – och lösningen för en bättre värld. Vi har lösningen för en vardag som gör skillnad och ett samhälle som tacklar klimathotet, som förenar tillväxt, innovation och lönsamhet med hänsyn till miljö och natur. Det gröna näringslivet. Skogen, jorden, djuren.