Trädgård primärproduktion

Jobbar du med trädgårdsodling eller funderar du på att börja odla grönsaker? Norrbotten har goda odlingsförhållanden för många olika sorters grönsaker och bär, men odlingen i norra Sverige har sedan 1980-talet minskat kraftigt. Genom flertalet åtgärder är målsättningen nu att bryta trenden och ge bättre förutsättningar för att återigen öka odling och konsumtion av norrbottniska och norrländska bär och grönsaker.

Tips och länkar

Odling av allåkerbär

Studera till trädgårdsmästare

Studera till trädgårdsmästare med inriktning frilandsodling och förädling på Forslundas YH-utbildning i Umeå.

Äpplen på en skärbräda

Brännland Cider jobbar med utveckling av äppelodling i norr

Brännland Cider etablerar 10 hektar kommersiellt gångbara och produktiva äppelodlingari samverkan medlantbrukare, LRF, Länsstyrelsen Norrbotten, experter, nationella och internationella intressenter.

Rödkål

Hushållningssällskapets sortförslag för grönsaksodling i norra Sverige

Hushållningssällskapet har listat tips på olika sorter av broccoli, kål, morötter, lök och mycket annat som fungerar bra för odling i norra Sverige.

Jordgubbsplanta och skylt som visar sortens namn

Hushållningssällskapets rapporter

Hushållningssällskapet har sammanställt flera rapporter om bär- och grönsaksodling i norra Sverige.