Kompetenscentrum mat i norr

I projektet Kompetenscentrum ”Mat i Norr” ska ett innovationscentrum för utveckling av småskaliga livsmedelsprodukter växa fram.

Målgrupp är småskaliga matproducenter i Norr- och Västerbotten.

Projektledare: Pelle Johansson, Hushållningssällskapet
Projektägare:
Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
Finansiering:
Landsbygdsprogrammet

Startdatum:
Slutdatum:

EU logotyp

Ett kollage bestående av ett stort foto med en korg med lök och morötter, samt två små foton av ett får respektive kor