Offentliga aktörer

Den här sidan riktar sig till dig som är politiker eller jobbar inom offentlig sektor i Norrbottens län. Det kan gälla offentliga måltider, skolverksamheter, beredskapsplanering, översiktsplanering och fysisk planering, näringslivsutveckling, landsbygdsutveckling eller annat som berör livsmedelsproduktionen.

Hulda och Malin spelar in podd på grillplatsen

Träffa lokala matproducenter i Nära Mat podden!

Nära Mat podden bjuder på samtal med drivna producenter, kreativa entreprenörer och spännande aktörer i livsmedelsbranschen i norr. Målet är att öka kunskapen om vår mat och livsmedelsproduktion i norr, både för att öka konsumtionen men vi behöver också fler som producerar mat i norra Sverige. Vi hoppas att podden bidrar till att öka förståelsen för våra producenters förutsättningar och att fler får möjligheten att producera mer mat från norr!

Planeringsunderlag för brukningsvärd jordbruksmark i Norrbotten

Länsstyrelsen i Norrbotten har tagit fram detta planeringsunderlag med syfte att ge länets kommuner en gemensam grundsyn kring värdet av länets jordbruksmark som samhällsresurs över tid. Tillgång till och brukande av jordbruksmark är en grundförutsättning för samhällets gemensamma livsmedelsproduktion och jordbruk är en av basnäringarna i landet.

Vy över ett jordbrukslandskap. Ett gult bostadshus i förgrunden och ladugårdsbyggnad i bakgrunden

Nationella projekt och aktörer

MATtanken grafik

MATtanken: Offentliga måltider – alla aktörer i kedjan

MATtanken är ett projekt som genom nätverkande, kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte vill bidra till hållbara offentliga måltider.

Flicka tar mat i skolmatsal

Måltid Sverige

Måltid Sverige är ett nav för den offentliga måltiden inom skola, vård och omsorg och bygger på en regional samverkan mellan regioner. Tillsammans lyfter vi den offentliga måltiden genom kompetensförsörjning, utbildning, samverkan, forskning och innovation. I samarbetet ingår regionerna Västra Götaland, Halland och Sörmland med RISE som värdorganisation. Vi välkomnar fler till Måltid Sverige!