Skola och undervisning

På denna sida hittar du som pedagog verktyg och stöd för att själv jobba med hållbar mat i din undervisning. Vi vill att barn och unga i Norrbotten har god kunskap om vår livsmedelsproduktion och förstår vilka förhållanden vi har i Norrbotten för att producera bra och hållbar mat. Därför har vi jobbat tillsammans med pedagoger, lärosäten, skolor och experter för att ta fram ett regionalt anpassat utbildningsmaterial som också är anpassat efter läroplanen.
En skolelev äter lunch

Skolmåltiden som pedagogisk resurs

Skolmåltiden är en viktig resurs för barns och elevers lärande. I Nära Mats samarbeten med förskolor och skolor har det blivit tydligt att matfrågan är aktuell i många olika skolsammanhang.

Tips och länkar

En bonde går genom ladugård med kor

Besöksgårdar i Norrbotten

Att göra studiebesök på en gård är oftast mycket uppskattat av både barn, pedagoger och lantbrukare. Genom LRF Norrbotten kan ni få hjälp att hitta gårdar som tar emot studiebesök.

En skylt i trä sticker upp bland odlade blommor

Skolträdgårdar i Norrbotten 2022

I skolträdgårdarna får elever, lärare och föräldrar tillsammans ta hand om en trädgård, från planering och anläggning till skörd och tillagning med stöd från Hushållningssällskapets rådgivare. Målet är att ge elever, skolpersonal och föräldrar grundläggande kunskaper i odling samt i tillvaratagande och tillredning av grönsaker, örter och bär. Läs slutrapporten via länken

Morötter

Skolodling och samisk kultur går hand i hand

Läs artikeln om Sameskolan i Jokkmokk som med hjälp av Hushållningssällskapet har anlagt en skolträdgård som kompletterar undervisningen kring samiska traditioner och livsmedelsförsörjning.

Potatis

Material som kan locka fler att söka till naturbruksgymnasium

Material finns på Landsbygdsnätverkets webb, följ länken.

En man rensar fisk när två barn tittar på

Måltidsnyckeln väcker barnens nyfikenhet på mat

Läs om Måltidsnyckeln på MATtanken

Barn som äter skollunch

För dig som vill koppla samman skolmåltid och pedagogik

Välkommen att läsa om bland annat foodfluencers, matmarknad på skolgården och nya sätt att upptäcka råvaror!

Utbildningar inom den gröna sektorn

IMG_1681

Jobbagrönt.se - för dig som vill arbeta i den gröna sektorn

Lösningen för dig som inte vet vad du ska bli – och lösningen för en bättre värld. Vi har lösningen för en vardag som gör skillnad och ett samhälle som tacklar klimathotet, som förenar tillväxt, innovation och lönsamhet med hänsyn till miljö och natur. Det gröna näringslivet. Skogen, jorden, djuren.

Kor i en hage

Gymnasievalet för dig som vill jobba med djur, natur och lantbruk

På Grans naturbruksgymnasium i Piteå finns flera olika utbildningar där du får lära dig mer om djur, natur, odling och lantbruk. Det självklara valet för dig som vill jobba i de gröna näringarna.

SLU

Läs vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Vill du bli expert på mat, lantbruk, miljö och hållbarhet? På Sveriges lantbruksuniversitet hittar du program på både grundnivå och avancerad nivå.