Mat från hav och vatten

Den här sidan riktar sig till dig som jobbar med fiske och vattenbruk. Du hittar kunskapsbanker, tips på nätverk och projekt där du kan utveckla kunskaper för ditt företag.

Nationella projekt och aktörer

Lillemor Lindberg sitter på en klippa vid havet

Blå mat - centrum för framtidens sjömat

Blå mat - centrum för framtidens sjömat är en centrumbildning som verkar för att Sverige ska bli en ledande producent av hållbar sjömat. Blå mat samlar universitet, forskningsinstitut, företag, regioner och organisationer verksamma inom sjömatssektorn.

Kräftor i en bur

Sjömatsfrämjandet

Sjömatsfrämjandets syfte är att främja en långsiktig, god utveckling för fisk och skaldjur i vid bemärkelse. Med en samlad kunskap om fisk och skaldjur och genom att utgå från våra myndigheters regelverk, vill vi bidra till en trygg och hållbar fisk- och skaldjurskonsumtion samt förmedla hur sjömat skall hanteras och tillagas för att ge säkra, välsmakande och näringsrika fiskrätter.