Demoodling – Frilandsodling av grönsaker

En storskalig demonstrationsodling av grönsaker och bär med stor mångfald av grödor och sortvariation anlades på Öjebyn Agro Park. Syftet var att inspirera och sprida kunskap om den norrbottniska trädgårdsodlingen.

Genom att visa på möjligheter av vad som kan odlas och olika odlingssystem så att fler ska våga ta steget att starta nya odlingar. En viktig insats var också att upplysa kunder i olika led och slutkonsumenten om lokalodlade trädgårdsprodukter. En ökad efterfråga från konsumenter, i livsmedelsbutiken eller på restaurangen, bidrar till att förbättra förutsättningar för odlarna att få avsättning för produkterna.

Projektledare: Hahn Huynh, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
Projektägare: Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
Finansiering: Landsbygdsprogrammet 2014-2020
Samverkanspartners: Nära Mat och projekt Gröna Näringar

Startdatum: 2018-01-01
Slutdatum: 2019-12-30

Människor som står vid en grönsaksodling