Lönsam renskötsel

I projektet har ett förändringsarbete genomförts för utveckling av premiumprodukter, ökad tillgänglighet för konsumenter samt en ny affärsmodell för renskötseln som utmanar hur man tidigare gjort affärer.

Projektledare: Helena Zimmer, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
Projektägare: Hushållningssällskapet, Norrbotten-Västerbotten
Finansiering: Jordbruksfonden, inom programmet Europeiska Innovationspartnerskap EIP-Agri
Samverkanspartners: Samverkanspartnerskap – Arvidsjaur renslakt, Restaurang Mathias Dahlgren AB, Mausjaur Sameby, V Kikkijaur Sameby, Biergo och Hushållningssällskpet Norrbotten Västerbotten

Startdatum: 2016-08-01
Slutdatum: 2020-06-30

Hushållningssällskapets logotyp