Ökad odling och hållbar konsumtion

Blomkål och broccolli som ligger i svarta plastbackar

Projektets syfte:Att förverkliga Norrbottens livsmedelsstrategi Nära Mat 2021–2030 och uppnå länsvisionen Mer norrbottnisk mat på tallrikarna. Att norrbottningarnas behov av bra mat, med fokus på bär och grönsaker, från länet är tillgodosett. Att öka kunskapen om hållbar konsumtion. Projektledare: Elisabeth Öberg, Länsstyrelsen i NorrbottenProjektägare: Länsstyrelsen i Norrbotten Samarbetspartners: Länsstyrelsen i Norrbotten, Region Norrbotten och Swedish […]

Samordnare Nära Mat 2017-2020

Hulda Wirsén

För att säkra igångsättningen av åtgärderna i Nära Mat: Norrbottens livsmedelsstrategi 2016–2020 tillsattes en samordnare under åren 2017–2020. Samordnaren har fungerat som en katalysator och nod i arbetet med att genomföra både den regionala och den nationella livsmedelsstrategin i länet.

Nära Mat – Samordnare 2021-2022

En leende Hulda Wirsén

Samordnaren fungerar som katalysator och nod i arbetet med att genomföra Nära Mat, Norrbottens livsmedelsstrategi, men också den nationella livsmedelsstrategin i länet.

Nära Mat 2.0 – revidering av Nära Mat

Nära Mat logotyp

Under 2020 tar vi nya tag för arbetet med Nära Mat, Norrbottens livsmedelsstrategi med sikte på 2030. Under vintern 2020/2021 arrangeras fyra seminariedagar med input från aktörer i branschen och där nuläge, målbilder och nya åtgärder diskuteras.