Nära Mat – Samordnare 2023-2025

Händer som hålls samman.

Samordningsuppdraget för Norrbottens livsmedelsstrategi har Länsstyrelsen i Norrbotten på uppdrag av samarbetsparterna: Region Norrbotten, Länsstyrelsen, LRF Norrbotten och Norrbottens kommuner. Den viktigaste uppgiften i projektet Samordning av Nära Mat 2023–2025 är att hålla ihop det strategiska arbetet i genomförandet av Nära Mat: Norrbottens livsmedelsstrategi 2022–2030. I strategin finns en vision och sex strategiska mål samt […]

När krisen och kriget kommer – beredskapsförsörjning i primärproduktionen av svenska livsmedel

Ansvaret för att upprätthålla god djurhälsa och produktionskapacitet såväl till vardags som vid en krissituation vilar i mångt och mycket på den enskilda primärproducentens planering och management. För en fungerande primärproduktion krävs att hela värdekedjan fungerar, en värdekedja som inkluderar många olika resurser och beroenden på gårdsnivå. Dock saknas idag en tillfredställande beredskapsplanering hos många […]

Nära Mat – Samordnare 2021-2022

En leende Hulda Wirsén

Samordnaren fungerar som katalysator och nod i arbetet med att genomföra Nära Mat, Norrbottens livsmedelsstrategi, men också den nationella livsmedelsstrategin i länet.

Företagslyftet

Företagslyftet är en satsning som fokuserar på strategisk företagsledning och riktar sig i första hand till landsbygdsföretag i Norrbottens län. Företagslyftets aktiviteter finansieras genom två projekt: Projekt Företagslyftet – demonstration och inspiration och Projekt Företagslyftet – Kompetensutveckling. Genomförandet skall ske tillsammans med andra externa aktörer som jobbar med företagsutveckling, rådgivning och kompetensutveckling inom området företagande och […]

Ökad odling och hållbar konsumtion

Blomkål och broccolli som ligger i svarta plastbackar

Projektets syfte: Att öka odlingen av bär och grönsaker i Norrbottens län. Att norrbottningarnas behov av bra mat, med fokus på bär och grönsaker, från länet är tillgodosett. Att öka kunskapen om hållbar konsumtion.   Genomförandet sker genom kunskapshöjdande insatser till yrkesodlare samt stöd och inspiration till nyfikna odlare som kan vara intresserade av att […]

Samordnare Nära Mat 2017-2020

Hulda Wirsén

För att säkra igångsättningen av åtgärderna i Nära Mat: Norrbottens livsmedelsstrategi 2016–2020 tillsattes en samordnare under åren 2017–2020. Samordnaren har fungerat som en katalysator och nod i arbetet med att genomföra både den regionala och den nationella livsmedelsstrategin i länet.

Nära Mat 2.0 – revidering av Nära Mat

Nära Mat logotyp

Under 2020 tar vi nya tag för arbetet med Nära Mat, Norrbottens livsmedelsstrategi med sikte på 2030. Under vintern 2020/2021 arrangeras fyra seminariedagar med input från aktörer i branschen och där nuläge, målbilder och nya åtgärder diskuteras.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.