Nära Mat – Mer norrbottnisk mat på tallriken

Under 2019 lanserades en konsumentinriktad informationskampanj.

Projektledare: Caroline Sundvall, Mera Media och Hulda Wirsén, Nära Mat

Projektägare: Länsstyrelsen i Norrbotten

Projektgrupp Mera Media:
Caroline Sundvall, Annika Fredriksson, Tiina Smeder, Niklas Brandt, Ella Jonsson, Victor Åström m.fl.

Projektgrupp Nära Mat:
Hulda Wirsén, Åsa Jonsson, Elisabeth Öberg och Jenny Bucht

Finansiering: Region Norrbotten (medel riktade till livsmedelsstrategin)

Samverkanspartners: Länsstyrelsen i Norrbotten, Region Norrbotten, Swedish Lapland, Hushållningssällskapet, Slow food sapmi, Gröna Näringar m.fl.

Startdatum: 2018-09-28
Slutdatum: 2020-03-29

Foto p person som håller i en surfplatta. På surfplattans skärm syns webbplatsen Mer norrbottnisk mat på tallriken