Nära Mat 2.0 – revidering av Nära Mat

Under 2020 tar vi nya tag för arbetet med Nära Mat, Norrbottens livsmedelsstrategi med sikte på 2030. Under vintern 2020/2021 arrangeras fyra seminariedagar med input från aktörer i branschen och där nuläge, målbilder och nya åtgärder diskuteras.

Projektledare: Hulda Wirsén, Samordnare Nära Mat, Länsstyrelsen i Norrbotten
Projektägare: Länsstyrelsen i Norrbotten
Finansiering: Landsbygdsprogrammet 2014-2020, Region Norrbotten, Norrbottens kommuner och LRF.
Samverkansparter: Länsstyrelsen i Norrbotten, Region Norrbotten, Norrbottens kommuner, LRF Norrbotten.

Startdatum: 2019-12-27
Slutdatum: 2022-05-31

Nära Mat logotyp

I denna revideringsprocess genomförs fyra större konferenser. Målgrupp är livsmedelskedjans aktörer, livsmedelshandeln, rådgivningsorganisationer, forsknings- och utbildningsinstanser, offentlig sektor, finansiärer, landsbygdsorganisationer och inte minst lokala och regionala politiker.

Du kan läsa mer om dessa här:

Uppstart Nära Mat 2.0 – stolthet och identitet

Andra anhalten – Nya marknader, konkurrenskraftig matproduktion och energi

Tredje anhalten – Kunskap om hållbar mat och folkhälsa

Fjärde anhalten – Kompetensförsörjning och innovationer