Nära Mat – Samordnare 2021-2022

Samordnaren fungerar som katalysator och nod i arbetet med att genomföra Nära Mat, Norrbottens livsmedelsstrategi, men också genomförandet av den nationella livsmedelsstrategin i länet.

Samordnare/Projektledare: Hulda Wirsén, Länsstyrelsen i Norrbottten

Projektägare: Länsstyrelsen i Norrbotten

Samarbetspartners genom styrgrupp: Länsstyrelsen i Norrbotten, Region Norrbotten, Norrbottens kommuner och LRF Norrbotten

Finansiärer: Region Norrbotten, Länsstyrelsen i Norrbotten och Sparbanken nord

En leende Hulda Wirsén

Projekt samordning Nära Mat 2021-2022 är en uppföljning av projekt “Samordning Nära Mat 2017-2020” och genomförandet av “Norrbottens livsmedelsstrategi, Nära Mat (2016-2020)”.

Samordnaren har förutom sitt samordningsuppdrag under 2021-2022 även varit projektledare för projekt Nära Mat 2.0 under åren 2020-2022, som vi kallat revideringsprocessen av Nära Mat; Norrbottens livsmedelsstrategi. Den reviderade regionala livsmedelsstrategin lanserades 3 mars 2022 och tar nu sikte mot 2030.

Nedan kan ni ta del av slutrapporten för projekt Samordning Nära Mat 2021-2022 som finansierat samordningsuppdraget för Norrbottens livsmedelsstrategi under åren.