Nära Mat – Hållbar livsmedelskompetens i skolan

Det är viktigt att öka kunskap om hållbar produktion och konsumtion av livsmedel hos barn och ungdomar. Dagens unga är framtidens vuxna och de kunskaper och värderingar som unga får med sig från skolan kommer att få stor betydelse för framtiden, inte minst ur ett miljöperspektiv. Skolor (förskolor, grundskolor och gymnasieskolor) är därför mycket viktiga aktörer i samhällets strävan efter en hållbar utveckling.

Projektledare: Gunnar Jonsson, Länsstyrelsen i Norrbotten

Projektägare: Länsstyrelsen i Norrbotten

Finansiering: Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Samverkanspartners: Luleå tekniska universitet, Teknikens hus, Region Norrbotten, nätverket Regio Emilia, Norrbottens kommuner, Grans naturbruksgymnasium, Hushållningssällskapet, LRF Norrbotten m.fl.

Logotyp EU Jordbruksfonden.

Foto på teckning som barn ritat

Gunnar Jonsson arbetar sedan 2019-02-01 som Länsstyrelsens rådgivare för hållbar livsmedelskompetens i skolan. Arbetet är inriktat mot att jobba tillsammans med lärare och elever för att få tillstånd en långsiktig kunskapsuppbyggnad med bäring på livsmedelsstrategin, Agenda 2030 och folkhälsa. En förutsättning för bra undervisning är kompetenta och kunniga lärare. En stor del av arbetet kommer därför att bestå i att hjälpa lärare att lyfta in relevant kunskap om livsmedelskedjan i skolan. Det finns också en strävan efter att få tillstånd närmare samarbeten mellan skolor och olika aktörer i den norrbottniska matproduktionen. Genom olika samverkansforum eller genom att utveckla koncept för gårdsbesök, studiebesök eller temadagar.

På sidan Skola och undervisning på denna webbplats finns sammanställt material som riktar sig till länets pedagoger.

Vi börjar med barnen – livsmedelsstrategi i praktiken