Ökad odling och hållbar konsumtion

Projektets syfte:

  • Att öka odlingen av bär och grönsaker i Norrbottens län.
  • Att norrbottningarnas behov av bra mat, med fokus på bär och grönsaker, från länet är tillgodosett.
  • Att öka kunskapen om hållbar konsumtion.

 

Genomförandet sker genom kunskapshöjdande insatser till yrkesodlare samt stöd och inspiration till nyfikna odlare som kan vara intresserade av att börja odla yrkesmässigt. Genom nationella nätverk hämta hem aktuell kunskap från branschen samt bida till relevant forskning och utveckling som gynnar företagen i Norrbottens län.

För att öka kunskapen om norrbottniska matens mervärden skall kunskapshöjande insatser göras till valda målgrupper och allmännhet i samarbete med externa aktörer, exempelvis Region Norrbottens och folkhälsoarbetet eller kunskapsorganisationer som Studieförbundet vuxenskolan, Hushållningssällskapet eller andra intressenter.

Måltidsturism är en växande del i besöksnäringen och genom att öka samarbetet mellan företag i besöksnäringen och livsmedelssektorn kan måltidskonceptet utvecklas och sakkunnskap kring norrbottniska mervärden föras ut. Här har projektet en roll och skall därför samarbeta med Swedish Lapland för att möjliggöra möten mellan olika företagsinriktningar.

Projektledare: Elisabeth Öberg, Länsstyrelsen i Norrbotten
Projektägare:
Länsstyrelsen i Norrbotten

Samarbetspartners: Länsstyrelsen i Norrbotten, Region Norrbotten och Swedish Lapland
Finansiering:
Landsbygdsprogrammet

Startdatum: 2022-03-01
Slutdatum: 2023-12-31

EU logotyp

Blomkål och broccolli som ligger i svarta plastbackar