Ökad odling och hållbar konsumtion

Projektets syfte:
Att förverkliga Norrbottens livsmedelsstrategi Nära Mat 2021–2030 och uppnå länsvisionen Mer norrbottnisk mat på tallrikarna.

Att norrbottningarnas behov av bra mat, med fokus på bär och grönsaker, från länet är tillgodosett.

Att öka kunskapen om hållbar konsumtion.

Projektledare: Elisabeth Öberg, Länsstyrelsen i Norrbotten
Projektägare:
Länsstyrelsen i Norrbotten

Samarbetspartners: Länsstyrelsen i Norrbotten, Region Norrbotten och Swedish Lapland
Finansiering:
Landsbygdsprogrammet

Startdatum: 2022-03-01
Slutdatum: 2023-12-31

Blomkål och broccolli som ligger i svarta plastbackar

Det övergripande målet med projektet är att norrbottningarnas behov av bra mat, med fokus på bär och grönsaker, från länet är tillgodosett.

Projektet målsättning är att öka produktionen (volymen) av bär och grönsaker där lönsamheten hos företagen är god. En produktionsökning hos företagen stimulerar till fler arbetstillfällen och tillväxt i branschen. Odlarna skall under projektets gång utveckla produkter, metoder, processer och odlingstekniker. För att göra detta skall projektet erbjuda inspirations- och motivationsaktiviteter samt verka för kunskapsförstärkning hos företagen.

I samarbete med Swedish Lapland Visitors Board genomförs aktiviteter där målet är att värdet på produkterna skall öka. För att uppnå detta skall projektet erbjuda ökade insikter, kunskap och innovationsprocesser kopplat till måltidsturism som inbegriper både produkt- och marknadsutveckling för såväl odlings- som besöksnäringsföretag. Genom utvecklande samarbeten når odlingsföretagarna nya marknadskanaler genom samarbeten med besöksnäringsföretagen där resmålet Swedish Laplands besökare utgör drivkraften för både råvaruproducenten och måltidsupplevelser. Projektet har som målsättning att öka kunskapen hos konsumenter och turistföretag om hållbar konsumtion med Mer norrbottnisk mat på tallriken som mål. Norrbottnisk mat erbjuder mervärden som ligger i linje med en hälsosam och hållbar kost. För att säkerställa tillgången till våra hälsosamma bär och grönsaker måste både efterfrågan på och tillgången av produkterna öka.

Genom att erbjuda besökare våra unika norrbottniska måltidsupplevelser bidrar besöksföretagen till utvecklingen av våra landsbygdsresurser och en ökad konsumtion av norrbottnisk mat. En utvecklad måltidsturism, från jord till bord, kan generera fler arbetstillfällen inom såväl turistföretag som råvaruförädling och råvaruproduktion.

Projektet skall bidra till ökad kunskap om hållbar konsumtion där konsumenten medvetet gör hållbara och hälsosamma val. I samarbete med Region Norrbotten skall aktiviteter genomföras för att öka kunskaperna hos konsumentgrupper om hälsosamma matval, om norrbottniska mervärden i produktionen samt stimulera livsmedelssektorn till att utveckla produktionen av hälsosamma livsmedel.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.