Nära Mat – Trädgårdsutvecklare

Genom arbetet med Nära Mat vill vi öka tillgängligheten på högkvalitativa grönsaker, frukt och bär från Norrbotten. Projektet ska bidra till att skapa en konkurrenskraftig trädgårdsnäring i Norrbotten som ska nås genom samarbete i hela kedjan från odlingsföretaget till konsumenten. Projektets övergripande målsättning är att skapa större tillgång på närproducerade bär- och grönsaker för norrbottningarna och konkurrenskraftiga trädgårdsföretag.

Projektledare: Elisabeth Öberg, Länsstyrelsen i Norrbotten
Projektägare: Länsstyrelsen i Norrbotten
Finansiering: Landsbygdsprogrammet 2014-2020


EU logotyp

Trädgårdsland och personer som går omkring i trädgården

Elisabeth har arrangerat flertalet välbesökta fältvandringar under 2019 men också kursdagar på sal, rundabordssamtal, samverkat i olika projekt och nätverk med koppling till hortokultur och odling, hållit många föredrag både på näringslivsdagar, branschdagar och andra samhällsaktiviteter. Elisabeth har under 2019 och 2020 deltagit i flertalet radioprogram där hon delat med sig av sin kunskap om vår hållbara norrbottniska mat och under våren 2020 haft webbinarier om “grönsaksodling i norr” med 174 respektive 160 deltagare. Utöver detta har Elisabeth även stor kontakt med odlare och primärproducenter för att hjälpa dem med utvecklingsfrågor som de har.

Intresset för odling av grönsaker upplevs mycket stort. Här nedan kan ni se ett av de uppskattade webbinarierna som hon höll under maj månad 2020, som arrangerades i samverkan med Studieförbundet vuxenskolan och LRF Norrbotten.

Nära Mat i P4 Norrbotten under hösten 2019