MatRätt – en utställning om mat

Utställningen är den första i sitt slag av att kombinera livsmedelsproduktion med kunskaper i matematik bland Sveriges science centers och är utformad av Teknikens Hus i Luleå. Inne i utställningen kan barnen besöka djuren på lantgården Nästgårds eller gå in och jobba i butiken Gyllene snittet där de kan leka affär och använda sina matematiska kunskaper. Utställningen MatRätt följer kretsloppet från frö till bord och lyfter Norrbottens unika förutsättningar för matproduktion. I denna lekfulla miljö inspireras barnen till att se sin egen roll och här väcks engagemang och tankar kring vad som idag är hållbara val.

Projektägare: Teknikens hus
Finansiering: Coop Norrbotten, Norrmejerier, Nyhléns Hugosson, Klöverbergsgården och Längmanska företagarfonden

Samarbetspartners: Teknikens hus, Länsstyrelsen i Norrbotten, Coop Norrbotten, Norrmejerier, Nyhléns Hugosson, Klöverbergsgården

Startdatum: våren 2021
Slutdatum: våren 2024