Food education for the future

Projektet Food education for the future är ett samarbetsprojekt mellan Norge, Sverige och Finland. Det finansieras av Interreg Aurora och medfinansieras av Region Norrbotten och projektets partners. 

Om projektet

Med utgångspunkt i gemensamma utmaningar med klimatförändringar och låg självförsörjningsgrad av livsmedel, fokuserar projektet på skolan och lärandets betydelse för en hållbar samhällsutveckling och framtida hållbara livsmedelssystem i nordligaste Skandinavien.

Det övergripande syftet är att stärka lärares kompetens och skolors möjligheter att undervisa om hållbar livsmedelsproduktion genom att:

  • Skapa kunskap och underlätta kunskapsspridning om samband mellan lokal matproduktion, hållbar utveckling och självförsörjningsgrad av livsmedel.
  • Sammanföra modern kunskap med traditionell kunskap om matproduktion.
  • Utveckla och stötta nätverk mellan matproducenter, lärare och andra utbildningsaktörer.
  • Skapa möjligheter för skolor att besöka och samverka med lokala matproducenter, exempelvis lantbrukare, fiskare, trädgårdsodlare eller renskötare.
  • Dessutom kommer undervisningsmaterial att utvecklas i projektet och en kurs för lärare, livsmedelsproducenter, måltidspersonal och upphandlare i kommunerna tas fram.

Logotyp Interreg Aurora. EU-flagga. Interreg Aurora Co founded by the European union. Food education for the future.Logotyp Utveckla Norrbotten, Region Norrbotten

Logotyp Interreg Aurora. EU-flagga. Interreg Aurora Co founded by the European union. Food education for the future.

Logotyp Utveckla Norrbotten, Region Norrbotten

  Logotyp Länsstyrelsen Norrbotten.