Undervisningsmaterial för pedagoger

På denna sida finns undervisningsmaterial du kan använda dig av i din undervisning. Inom projektet “Hållbar livsmedelskompetens i skolan” utvecklas undervisningsmaterial kontinuerligt tillsammans med lärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet. Publicering av material och rapporter publiceras löpande på denna sida.

Forskningsrapporter och examensarbeten

Barn matar en get

Lärande på bondgård

Rapport om det lärande som kan ske när barn besöker ett lantbruk . Forskningsrapport Luleå tekniska universitet (2020). Författare: Carl-Alexaner Allwood och Gunnar Jonsson

Balinge_bond_4sep19-121_2160px_CJUTSI

Barns förståelse för livsmedelskedjan och dess miljöpåverkan

Examensarbete lärarexamen vid Luleå tekniska universitet (2020). Författare: Julia Eriksson Mörtlund

Barn äter med vuxen

Synliggöra och öka elevers kunskaper inom kropp och hälsa

Examensarbete grundlärare förskoleklass åk 1-3 vid Luleå tekniska universitet (2020) Författare: Jenny Andersson

Händer som plockar grönsaker på en tallrik från en grönsaksdisk.

"Man får hälsa av att äta nyttiga grönsaker"

- en studie om barns uppfattning och förståelse av området kost, kropp och hälsa. Examensarbete grundlärare förskoleklass åk 1-3 vid Luleå tekniska universitet (2021). Författare: Erika Öhrvall

Undervisningsmaterial - fler tips!

En separator

Teknikens hus erbjuder temalådor

Teknikens Hus i Luleå erbjuder laborativa undervisningsmaterial inom olika temaområden för användning i länets skolor. Till varje temalåda finns pedagogiska handledningar, beskrivningar av experiment och fördjupningstexter. Nu finns även en temalåda med inriktning livsmedelskompetens i skolan. Läs mer på Teknikens hus webbplats!

En tecknad bild på en kvinnlig bonde iklädd gröna arbetsbyxo roch grön keps som står framför svarta tavlan i ett klassrum

Bonden i skolan

Här lär du dig och barnen mer om bondens arbete och varifrån vår svenska mat kommer. Målgrupp är barn i åldrarna mellan förskola till och med ÅK6. Filmer, färdigt lektionsmaterial och mycket mer finns att hämta på webbplatsen.

Skärmdump av webbplatsen Skogen i skolan

Skogen i skolan

Skogen i Skolan erbjuder ett antal olika läromedel med tillhörande övningshäften, lärarhandledningar samt verktyg för utomhusbaserat lärande med skogen som bas. Läromedlen sträcker sig från förskolan upp till år 9 i grundskolan. På webbplatsen hittar du även filmer och annat material som även det är anpassat efter läroplanen.

Barn matar en get

Farmertime

Farmer Time startade i England 2017 på initiativ av lantbrukaren Tom Martin. Genom att starta upp videosamtal med en skola introducerade han ett nytt sätt att berätta om engelsk livsmedelsproduktion för barn och unga. Farmer Time introducerades i Sverige våren 2019 av Hushållningssällskapet Västra i samarbete med Vänersborgs kommun. Idag arbetar flera Hushållningssällskap med att sprida konceptet i hela landet.