Matens mysterier

Förskolan Barn-Companiet i Boden arbetar under 2018 och 2019 tematiskt med ”Matens mysterier”. Projektet utgår från barnens egna frågor om mat. Det kan exempelvis handla om hur mat blir till, om vilken mat man kan äta, eller om vad som menas med att någonting är giftigt.

Förskolan har åldersindelade barngrupper som arbetar på olika sätt och med olika delteman. De yngre barnen har arbetat med frön och undersökt vad som händer när frön gror och när det växer upp nya plantor. Fem-åringarna har bland annat arbetat med hur grönt gräs omvandlas till vit mjölk i kons fyra magar. Arbetssättet är i hög grad undersökande och integrerar alltid experiment med kreativt skapande och estetiska uttryckssätt.

Det bildas mycket bajs då gräset omvandlas till mjölk. Vad händer med allt bajs? För att reda ut den frågan och för att tydliggöra de naturliga kretsloppen gjorde vi tillsammans en varmbänk som det odlas grönsaker i. Grönsakerna ska längre fram tillredas och ätas under förskolans luncher.

Barn står med spadar och gräver i gödsel

Samarbetet med Nära Mat

Som stöd för förskolan har Länsstyrelsens rådgivare för hållbar livsmedelskompetens varit behjälplig på olika sätt: Ett exempel är vid arbetslagens samtal om de pedagogiska dokumentationer som beskriver pedagogiska aktiviteter och barns lärande. Tillsammans, och med utgångspunkt ur förskolans verksamhet har vi fört samtal om barns utforskande och pedagogers förhållningssätt.

Ibland har samtalen kommit in på sinnlighet, estetik och erfarande och hur vi som pedagoger kan vara lyhörda för de frågor som barnen ställer. Ibland har pedagogerna uttryckt behov av ny faktakunskap och samtalen har då kommit att handla om den innehållsliga kunskapsbasen, exempelvis: Vad händer egentligen i kons magar? Eller, vad händer egentligen med allt bajs?

Kontakt: Gunnar Jonsson, hållbar livsmedelskompetens i skolan