Vi börjar med barnen – livsmedelsstrategi i praktiken

I Nära Mat har vi gjort extra insatser kring barnens kunskap om vår norrbottniska mat och livsmedelsproduktion. Satsningen har nu fått uppmärksamhet nationellt och i maj månad spelades ett avsnitt in om detta i Boden, som finns att lyssna på i podden Landet – podden bortom storstan. Aktör bakom podden är Landsbygdsnätverket. Deltar gör Gunnar Jonsson, rådgivare hållbar livsmedelskompetens i skolan för Nära Mat, Hulda Wirsén, samordnare Nära Mat och Åsa Ronnqvist, Barncompaniet i Boden.

“Våra barn och unga är vår framtid. Dels våra framtida konsumenter och medarbetare, men också våra beslutsfattare. Att ha god kunskap om livsmedelsproduktion och norrbottniska förutsättningar känns oerhört centralt i vårt arbete”

Hulda Wirsén

“Hur vi ska få tag på mat nu och i framtiden är centralt inom hållbar utveckling. Ur ett norrbottniskt perspektiv så är det inte minst viktigt, vi har riktigt goda förutsättningar för att producera mat på ett miljövänligt sätt. Vi har vatten och vi använder lite antibiotika. Det är bra för hela världen att vi får mer matproduktion här”

Gunnar Jonsson

Lyssna gärna på avsnittet här:
Landsbygdsnätverket – podden Landet avsnitt 85