8. Vi ökar försörjningsförmågan av mat

8 anledningar att välja norrbottnisk mat

Den mat som kommer från Norrbotten är riktigt bra. Men vi tillverkar för lite. För 20 år sen var länets försörjningsförmåga av mat på 50 procent. Idag är den förmågan nere på 20-25 procent. Förutsättningarna för mer matproduktion finns. Bara vi handlar rätt.

Fjällko-ost från Mathantverkshuset VuollerimDelikatesser

Vi ökar försörjningsförmågan av mat

Vi behöver mer norrbottnisk mat på tallrikarna. För norrbottningarnas skull. För våra livsmedelsproducenters skull. För omvärldens skull. Och för en bättre folkhälsa. Ja, helt enkelt för att samhällets utveckling ska vara hållbar.

Ju mer vi producerar av det som kommer från våra åkrar, trädgårdar, skogar, fjäll, älvar och hav, desto bättre försörjningsförmåga av mat får vi. Det råder ingen tvekan om att vi har tappat både i konsumtion och produktion av de livsmedel vi tillverkar och kan tillverka här i norr.

Några orsaker till att förmågan till att försörjningsförmågan av mat sjunkit så radikalt är urbaniseringen, den hårda konkurrensen i livsmedelshandeln och jordbrukspolitiska förändringar.

Ditt val i butikshyllan gör skillnad

Grundförutsättningarna för att odla och tillverka mer mat i Norrbotten finns. Intresset för närodlat är stort och det finns utrymme för fler att verka i branschen. Om konkurrenskraften för våra livsmedelsproducenter ökar kan fler producenter bidra till en norrländsk livsmedelskedja från jord till bord.

Försörjningsförmågan av mat – en säkerhetspolitisk fråga

Försörjningsförmågan är också en säkerhetspolitik fråga för Sverige. Hälften av det som vi svenskar stoppar i oss är idag importerat. Skulle Sverige isoleras är hälften av våra dagliga livsmedel borta efter 10-12 dagar – även om vårt transportsystem är intakt. Om transportsystemet kollapsar är det tomt i butikerna efter ett dygn. Då måste vi förlita oss på vår egen produktion.

Hållbarhetsmål

Hållbar konsumtion och produktion är ett av hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Genom att öka vår försörjningsförmåga av norrbottniska livsmedel kan vi minska avtrycket och konkurrensen globalt. Vår livsmedelsproduktion har också högre krav på djurhållning, arbetsförhållanden för de anställda och miljömässig hållbarhet i produktionen. I Norrbotten kan vi dessutom erbjuda säkrare livsmedel än mycket av det som importeras i dag.

Vi behöver alltså konsumera mer av våra norrbottniska varor, för norrbottningarnas skull och för vår omvärlds skull.

Vår mat är en värdefull resurs. De svenska hushållen har ett enormt matsvinn; 938 000 ton per år. Det motsvarar 97 kilo per person och år.

Minska matsvinnet genom att

  • planera dina inköp – köp inte mer än du äter upp
  • laga mat med det du har hemma
  • låt dina matrester bli nya måltider.

8 anledningar att välja norrbottnisk mat

En ko och två människor rör sig över ett jordbrukslandskap
1

Det bästa för klimatet

Norrbottnisk mat har kanske den lägsta klimatpåverkan i världen. Svensk mjölkproduktions klimatutsläpp är nästan hälften så hög som det globala genomsnittet. Korna här i norr har, tack vare god djurhälsa och sin globalt sett höga avkastning, små utsläpp av växthusgaser per kilo mjölk. Slutsatsen är att norrländsk mjölk är den klimatmässigt bästa mjölk man kan tänka sig.

En odlare håller i en gurka som växer på en gurkplanta
2

Maten är renare

Att det odlas på den här breddgraden är unikt. Våra kalla vintrar och speciella somrar gör att grödorna är friskare.

En kvinna står i en kohage och klappar korna
3

Du värnar biologisk mångfald

Vår naturbetesmark har lika stor biodiversitet som i djungeln. Utan den minskar den biologiska mångfalden, och vi får bara myrmarker och gran- och tallskogar kvar.

En stor korg med nyskördad broccoli
4

Du tär inte på jordens resurser

Det sägs att vatten är framtidens olja. I dag produceras 40 procent av världens livsmedel med hjälp av borrat grundvatten. Marker runt städer exploateras. Här i norr är allt tvärtom. Vi har en rik tillgång på sötvatten och på marker som vinner på att brukas, både för oss och resten av världen.

Kalvar i en ladugård
5

Du slipper multiresistenta bakterier

I stora delar av världen används antibiotika för att få djuren att växa snabbare. Djuruppfödaren tjänar mer pengar medan bakterier som antibiotika inte biter på sprids mellan människor. Sverige är det enda landet i världen där veterinärerna inte tjänar pengar på att förskriva antibiotika. Här används den enbart för att behandla djurens sjukdomar.

Tomater som växer på en tomatplanta
6

Maten ger dig energi, näring och smak

Det är oftast mer vitaminer i våra frukter och bär. Med sol dygnet runt under sommaren och svala nätter växer bären fort och blir sötare än längre söderut. Dessutom innehåller de oftast mer vitaminer och högre halter av antioxidanter vilket gör att bären och frukten blir både godare och nyttigare.

En ren i snö
7

Du skapar arbetstillfällen

Genom att handla lokalproducerad mat, så nära källan som möjligt, bidrar du till en hållbar cirkulär ekonomi med ökad omsättning även för andra företagare i samhället. Här vet du att medarbetarna har goda arbetsvillkor också.

Fjällko-ost från Mathantverkshuset VuollerimDelikatesser
8

Vi ökar försörjningsförmågan av mat

Den mat som kommer från Norrbotten är riktigt bra. Men vi tillverkar för lite. För 20 år sen var länets försörjningsförmåga av mat på 50 procent. Idag är den förmågan nere på 20-25 procent. Förutsättningarna för mer matproduktion finns. Bara vi handlar rätt.