4. Du tär inte på jordens resurser

8 anledningar att välja norrbottnisk mat

Det sägs att vatten är framtidens olja. I dag produceras 40 procent av världens livsmedel med hjälp av borrat grundvatten. Marker runt städer exploateras. Här i norr är allt tvärtom. Vi har en rik tillgång på sötvatten och på marker som vinner på att brukas, både för oss och resten av världen.
En stor korg med nyskördad broccoli

Du tär inte på jordens resurser

Vi är 7,7 miljarder människor på jorden som ska kunna äta sig mätta. Om trettio år är jordens befolkning 9,7 miljarder. Tillgången på jordbruksmark är en grundförutsättning för att odla och producera mat.

Samtidigt har jordbruksmarkerna i världen flera hot – erosion, vindavdrift, försaltning på grund av bevattning och exploatering av marker när megastäder växer fram är några av hotbilderna.

Markanvändningen är alltså en viktig fråga globalt.

I Norrbotten har vi god tillgång på mark. Vi kan nyttja och förvalta naturbetesmarkerna i fjällen, våra resurser i skogen, odlingslandskapet i våra bördiga älvdalar och längs kusten på ett mer effektivt och hållbart sätt. Då kan vi utan problem öka vår självförsörjningsgrad. Och genom att öka användningen av jordbruksmarkerna i Norrbotten, i stället för att låta den växa igen, kan vi avlasta markanvändningen globalt.

Vatten är en bristvara.

Redan nu är bristen på rent vatten ett stort globalt problem för vår befolkning, och klimatförändringarna kommer att påverka tillgången av vatten ytterligare. Medan många av våra importerade livsmedel är bevattnade behöver vi sällan bevattna våra grödor i Sverige. Och medan 40 procent av den globala livsmedelsproduktionen är beroende av borrat grundvatten har vi i Norrbotten en god tillgång på naturligt vatten i landskapet. Den resursen ska vi använda bättre för att odla och producera vår egen mat.

Hållbarhetsmål

Det övergripande målet för Sveriges miljöpolitik, Generationsmålet, är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Generationsmålet går hand i hand med vår utgångspunkt: Genom att konsumera mer norrbottniska och svenska livsmedel kan vi bidra till en bättre produktion inom våra landsgränser och samtidigt minska exporten av vår miljöpåverkan kopplad till livsmedel.

Fakta

  • Hela 96 procent av matkalorierna som jordens befolkning äter kommer från jordbruk.

8 anledningar att välja norrbottnisk mat

En ko och två människor rör sig över ett jordbrukslandskap
1

Det bästa för klimatet

Norrbottnisk mat har kanske den lägsta klimatpåverkan i världen. Svensk mjölkproduktions klimatutsläpp är nästan hälften så hög som det globala genomsnittet. Korna här i norr har, tack vare god djurhälsa och sin globalt sett höga avkastning, små utsläpp av växthusgaser per kilo mjölk. Slutsatsen är att norrländsk mjölk är den klimatmässigt bästa mjölk man kan tänka sig.

En odlare håller i en gurka som växer på en gurkplanta
2

Maten är renare

Att det odlas på den här breddgraden är unikt. Våra kalla vintrar och speciella somrar gör att grödorna är friskare.

En kvinna står i en kohage och klappar korna
3

Du värnar biologisk mångfald

Vår naturbetesmark har lika stor biodiversitet som i djungeln. Utan den minskar den biologiska mångfalden, och vi får bara myrmarker och gran- och tallskogar kvar.

En stor korg med nyskördad broccoli
4

Du tär inte på jordens resurser

Det sägs att vatten är framtidens olja. I dag produceras 40 procent av världens livsmedel med hjälp av borrat grundvatten. Marker runt städer exploateras. Här i norr är allt tvärtom. Vi har en rik tillgång på sötvatten och på marker som vinner på att brukas, både för oss och resten av världen.

Kalvar i en ladugård
5

Du slipper multiresistenta bakterier

I stora delar av världen används antibiotika för att få djuren att växa snabbare. Djuruppfödaren tjänar mer pengar medan bakterier som antibiotika inte biter på sprids mellan människor. Sverige är det enda landet i världen där veterinärerna inte tjänar pengar på att förskriva antibiotika. Här används den enbart för att behandla djurens sjukdomar.

Tomater som växer på en tomatplanta
6

Maten ger dig energi, näring och smak

Det är oftast mer vitaminer i våra frukter och bär. Med sol dygnet runt under sommaren och svala nätter växer bären fort och blir sötare än längre söderut. Dessutom innehåller de oftast mer vitaminer och högre halter av antioxidanter vilket gör att bären och frukten blir både godare och nyttigare.

En ren i snö
7

Du skapar arbetstillfällen

Genom att handla lokalproducerad mat, så nära källan som möjligt, bidrar du till en hållbar cirkulär ekonomi med ökad omsättning även för andra företagare i samhället. Här vet du att medarbetarna har goda arbetsvillkor också.

Fjällko-ost från Mathantverkshuset VuollerimDelikatesser
8

Vi ökar försörjningsförmågan av mat

Den mat som kommer från Norrbotten är riktigt bra. Men vi tillverkar för lite. För 20 år sen var länets försörjningsförmåga av mat på 50 procent. Idag är den förmågan nere på 20-25 procent. Förutsättningarna för mer matproduktion finns. Bara vi handlar rätt.