1. Det bästa för klimatet

8 anledningar att välja norrbottnisk mat

Norrbottnisk mat har kanske den lägsta klimatpåverkan i världen. Svensk mjölkproduktions klimatutsläpp är nästan hälften så hög som det globala genomsnittet. Korna här i norr har, tack vare god djurhälsa och sin globalt sett höga avkastning, små utsläpp av växthusgaser per kilo mjölk. Slutsatsen är att norrländsk mjölk är den klimatmässigt bästa mjölk man kan tänka sig.
En ko och två människor rör sig över ett jordbrukslandskap

Det bästa du kan göra för klimatet

Vi gör den klimatsmartaste mjölken.

Den svenska mjölken har 44 procent lägre klimatpåverkan än det globala genomsnittet. Det beror på att våra djur producerar mer och att fodret främst består av vallfoder, det vill säga gräs. Att djuren ger mer mjölk är resultatet av ett långsiktigt avelsarbete, friska djur samt forskning och utveckling av bra foderstater för djuren. Forskare från SLU hävdar att den norrländska mjölken är mer klimatsmart än övriga mejeriprodukter i våra butikshyllor.

Vi har det bästa nötköttet ur klimatsynpunkt.

Två tredjedelar av det svenska nötköttet kommer från vår mjölkproduktion. I Norrbotten är det ännu vanligare – närmare nio av tio djur som blir nötkött kommer från mjölkproduktionen. Varför det är bra? Jo, då kan klimatfotavtrycket slås ut på både mjölken och köttet. Det gör att vårt nötkött har lägre klimatfotavtryck än det globala genomsnittet.

Vi producerar mat med mindre klimatpåverkan.

Våra vallar, som är foder till mjölk- och köttproducerande djur här i Norrbotten, lagrar in mer kol och med högre hastighet än längre söderut, där klimatet är både varmare och torrare. En av anledningarna är att vårt klimat är svalare. En annan är att den biologiska aktiviteten i jorden, det som bryter ner kol i marken och bildar koldioxid, är 25 procent lägre i norra Sverige än i de centrala och södra delarna av landet. Jämför vi med ett likartat klimat i Kanada är den biologiska aktiviteten 70 procent lägre.

Dessutom är vår potatis en riktigt klimatsmart kolhydratkälla jämfört med ris. Riset orsakar 95 procent större utsläpp av koldioxid, eftersom det avgår metangas under risodlingen.

Du minskar transporterna och sparar koldioxid.

Det är många mil mellan Norrbotten och livsmedelsproducenterna i Sydeuropa, Mellaneuropa och även Skåne. Transporter av vegetabilier, där fossila bränslen används, orsakar en hel del utsläpp. Om du väljer färska vegetabilier från Norrbotten, inklusive potatis, frukt och bär, minskar även utsläppen av växthusgaser globalt.

Fakta

  • Vi har goda förutsättningar för att odla grönsaker som behöver mycket vatten, exempelvis gurka och tomater. Om vi avstod från att importera utan istället odlade alla våra tomater själva under våren, sommaren och hösten, skulle norrbottningarnas tomatkonsumtion minska koldioxidutsläppen med 2 200 ton per år globalt.
  • Samtidigt skulle vi också öka självförsörjningsgraden av tomater från 11 procent till 50 procent.
  • 40 procent av den svenska matkonsumtionens klimatpåverkan kommer från svenska utsläpp vid svensk produktion. Majoriteten av matens klimatpåverkan (60 procent) kommer från andra regioner – Europa 27 procent, Asien 14 procent och Latinamerika 10 procent. Om vi ökar vår självförsörjningsgrad kommer de svenska utsläppen att öka, men vi minskar det globala avtrycket.
  • Svensk konsumtion totalt orsakar koldioxidutsläpp på 4 miljoner ton per år. De produktgrupper som bidrar mest till utsläppen är palmolja från Sydostasien (34 procent) och nötkött från Latinamerika (21 procent). Nötköttet hade vi kunnat producera själva, med en betydligt lägre klimatpåverkan.
  • Det vi äter i Sverige har stor påverkan utanför våra landsgränser, kopplat till utsläpp från avskogning i andra länder för att få fram mer jordbruksmark.
  • Om vi odlade alla vegetabilier till vår konsumtion, som vi faktiskt kan odla i Norrbotten, skulle vi minska vårt globala klimatfotavtryck med 9 400 ton koldoxid per år.
  • I Norrbotten kommer 85 procent av nötköttet från mjölkproduktionen, vilket sänker utsläppen av koldioxid med mellan 40 och 50 procent när exempelvis tjurkalvar föds upp till köttproduktion.

8 anledningar att välja norrbottnisk mat

En ko och två människor rör sig över ett jordbrukslandskap
1

Det bästa för klimatet

Norrbottnisk mat har kanske den lägsta klimatpåverkan i världen. Svensk mjölkproduktions klimatutsläpp är nästan hälften så hög som det globala genomsnittet. Korna här i norr har, tack vare god djurhälsa och sin globalt sett höga avkastning, små utsläpp av växthusgaser per kilo mjölk. Slutsatsen är att norrländsk mjölk är den klimatmässigt bästa mjölk man kan tänka sig.

En odlare håller i en gurka som växer på en gurkplanta
2

Maten är renare

Att det odlas på den här breddgraden är unikt. Våra kalla vintrar och speciella somrar gör att grödorna är friskare.

En kvinna står i en kohage och klappar korna
3

Du värnar biologisk mångfald

Vår naturbetesmark har lika stor biodiversitet som i djungeln. Utan den minskar den biologiska mångfalden, och vi får bara myrmarker och gran- och tallskogar kvar.

En stor korg med nyskördad broccoli
4

Du tär inte på jordens resurser

Det sägs att vatten är framtidens olja. I dag produceras 40 procent av världens livsmedel med hjälp av borrat grundvatten. Marker runt städer exploateras. Här i norr är allt tvärtom. Vi har en rik tillgång på sötvatten och på marker som vinner på att brukas, både för oss och resten av världen.

Kalvar i en ladugård
5

Du slipper multiresistenta bakterier

I stora delar av världen används antibiotika för att få djuren att växa snabbare. Djuruppfödaren tjänar mer pengar medan bakterier som antibiotika inte biter på sprids mellan människor. Sverige är det enda landet i världen där veterinärerna inte tjänar pengar på att förskriva antibiotika. Här används den enbart för att behandla djurens sjukdomar.

Tomater som växer på en tomatplanta
6

Maten ger dig energi, näring och smak

Det är oftast mer vitaminer i våra frukter och bär. Med sol dygnet runt under sommaren och svala nätter växer bären fort och blir sötare än längre söderut. Dessutom innehåller de oftast mer vitaminer och högre halter av antioxidanter vilket gör att bären och frukten blir både godare och nyttigare.

En ren i snö
7

Du skapar arbetstillfällen

Genom att handla lokalproducerad mat, så nära källan som möjligt, bidrar du till en hållbar cirkulär ekonomi med ökad omsättning även för andra företagare i samhället. Här vet du att medarbetarna har goda arbetsvillkor också.

Fjällko-ost från Mathantverkshuset VuollerimDelikatesser
8

Vi ökar försörjningsförmågan av mat

Den mat som kommer från Norrbotten är riktigt bra. Men vi tillverkar för lite. För 20 år sen var länets försörjningsförmåga av mat på 50 procent. Idag är den förmågan nere på 20-25 procent. Förutsättningarna för mer matproduktion finns. Bara vi handlar rätt.