5. Du slipper multiresistenta bakterier

8 anledningar att välja norrbottnisk mat

I stora delar av världen används antibiotika för att få djuren att växa snabbare. Djuruppfödaren tjänar mer pengar medan bakterier som antibiotika inte biter på sprids mellan människor. Sverige är det enda landet i världen där veterinärerna inte tjänar pengar på att förskriva antibiotika. Här används den enbart för att behandla djurens sjukdomar.
Kalvar i en ladugård

Du slipper multiresistenta bakterier

Antibiotika är ett viktigt läkemedel som räddar liv. Men när den används för mycket, och på fel sätt, ställer den till med stor skada. Medan antibiotika slår ut de ”normala” bakterierna, överlever bakterier som förvärvat nya mekanismer för att komma runt antibiotikans verkan. Vi pratar om multiresistenta bakterier, MRSA.

Eftersom antibiotika inte biter på MRSA räknas sjukdomar orsakade av MRSA till ett av de största hoten mot folkhälsan globalt. De multiresistenta bakterierna finns Sjukdomarna kan smitta från människa till människa.

Bäst i klassen

I Sverige blev det redan 1986 förbjudet att ge antibiotika till våra lantbruksdjur annat än vid sjukdom. Sverige är dessutom det enda landet i världen där veterinärerna inte tjänar pengar på att skriva ut antibiotika. Därför är multiresistenta bakterier extremt ovanligt på våra svenska gårdar. I dag har vi den lägsta användningen av antibiotika i hela EU. Högst användning står Cypern för.

Norrbottens kalla vintrar och långa avstånd mellan gårdarna gör att smittor inte har samma möjlighet att florera som på många andra ställen i världen.

Djurens välfärd är något vi värderar högt i Sverige. Tack vare ett aktivt förebyggande hälsoarbete och den hårdaste lagstiftningen i världen har vi

  • fjäderbesättningar som är fria från salmonella, vilket är ovanligt i stora delar av världen
  • djur som är fria från många sjukdomar som är vanliga hos nötkreatur i andra länder
  • kalvar som har bland den högsta överlevnaden i världen.


Det här ska vi vara både stolta och glada över. När du handlar norrbottniskt eller svenskt kan du vara trygg med vad du äter. Samtidigt bidrar du till att minska spridningen av multiresistenta bakterier.

Fotavtrycket för användning av veterinär antibiotika orsakat av svensk matkonsumtion år 2013:

Totalt 45 ton aktiv substans, varav

  • 17 procent från svensk produktion
  • 70 procent från europeisk produktion
  • 13 procent från resten av världen.

8 anledningar att välja norrbottnisk mat

En ko och två människor rör sig över ett jordbrukslandskap
1

Det bästa för klimatet

Norrbottnisk mat har kanske den lägsta klimatpåverkan i världen. Svensk mjölkproduktions klimatutsläpp är nästan hälften så hög som det globala genomsnittet. Korna här i norr har, tack vare god djurhälsa och sin globalt sett höga avkastning, små utsläpp av växthusgaser per kilo mjölk. Slutsatsen är att norrländsk mjölk är den klimatmässigt bästa mjölk man kan tänka sig.

En odlare håller i en gurka som växer på en gurkplanta
2

Maten är renare

Att det odlas på den här breddgraden är unikt. Våra kalla vintrar och speciella somrar gör att grödorna är friskare.

En kvinna står i en kohage och klappar korna
3

Du värnar biologisk mångfald

Vår naturbetesmark har lika stor biodiversitet som i djungeln. Utan den minskar den biologiska mångfalden, och vi får bara myrmarker och gran- och tallskogar kvar.

En stor korg med nyskördad broccoli
4

Du tär inte på jordens resurser

Det sägs att vatten är framtidens olja. I dag produceras 40 procent av världens livsmedel med hjälp av borrat grundvatten. Marker runt städer exploateras. Här i norr är allt tvärtom. Vi har en rik tillgång på sötvatten och på marker som vinner på att brukas, både för oss och resten av världen.

Kalvar i en ladugård
5

Du slipper multiresistenta bakterier

I stora delar av världen används antibiotika för att få djuren att växa snabbare. Djuruppfödaren tjänar mer pengar medan bakterier som antibiotika inte biter på sprids mellan människor. Sverige är det enda landet i världen där veterinärerna inte tjänar pengar på att förskriva antibiotika. Här används den enbart för att behandla djurens sjukdomar.

Tomater som växer på en tomatplanta
6

Maten ger dig energi, näring och smak

Det är oftast mer vitaminer i våra frukter och bär. Med sol dygnet runt under sommaren och svala nätter växer bären fort och blir sötare än längre söderut. Dessutom innehåller de oftast mer vitaminer och högre halter av antioxidanter vilket gör att bären och frukten blir både godare och nyttigare.

En ren i snö
7

Du skapar arbetstillfällen

Genom att handla lokalproducerad mat, så nära källan som möjligt, bidrar du till en hållbar cirkulär ekonomi med ökad omsättning även för andra företagare i samhället. Här vet du att medarbetarna har goda arbetsvillkor också.

Fjällko-ost från Mathantverkshuset VuollerimDelikatesser
8

Vi ökar försörjningsförmågan av mat

Den mat som kommer från Norrbotten är riktigt bra. Men vi tillverkar för lite. För 20 år sen var länets försörjningsförmåga av mat på 50 procent. Idag är den förmågan nere på 20-25 procent. Förutsättningarna för mer matproduktion finns. Bara vi handlar rätt.