7. Du skapar arbetstillfällen

8 anledningar att välja norrbottnisk mat

Genom att handla lokalproducerad mat, så nära källan som möjligt, bidrar du till en hållbar cirkulär ekonomi med ökad omsättning även för andra företagare i samhället. Här vet du att medarbetarna har goda arbetsvillkor också.

En ren i snö

Du skapar arbetstillfällen

All den mat som odlas och förädlas här i Norrbotten genererar skatteintäkter. Här kan vi prata om närproducerad skattekraft. Samtidigt hålls landsbygden levande, transportvägarna blir kortare och Norrbotten blir mer självförsörjande på mat.

I Norrbotten är förädlingsindustrin större än primärproduktionen för många produkter. Här har vi alltså stora möjligheter att öka primärproduktionen, exempelvis skogens alla vilda bär, spillvärme som kan användas till livsmedelsproduktion, odlingsmark som inte producerar mat idag men som kan användas för odling av vår egen mat, foder eller energigrödor.

Uträkningar visar att antalet nötkreatur, får och lamm i Norrbotten kan fördubblas, och återgå till för ca 30 år sedan då markerna brukades mer aktivt.

Och när ett lantbruksföretag ökar 1 miljon kronor i omsättning ger det 2,5 nya jobb. Motsvarande genomsnittlig siffra i svenskt näringsliv är 1,46 nya jobb. Dessutom håller livskraftiga lantbruksföretag byarna levande och landskapen öppna, vilket skapar en attraktiv livsmiljö för grannar och intilliggande fastigheter.

Besöksnäringen skapar också arbetstillfällen

Människor reser gärna och upplever nya saker. Omsättningen i besöksnäringen ökar stadigt, både i Sverige och i Norrbotten där vandring och den storslagna naturen är dragplåster. Omsättningen 2018 var 337 miljarder kronor, en fördubbling sedan år 2000.

Måltidsturism är också en växande marknad. Intresset för den unika norrbottniska maten är stort och tillsammans med de norrbottniska mervärdena kan besöksnäringen också bidra till en levande landsbygd. En win-win-situation, helt enkelt.

Cirkulär ekonomi ger ökad hållbarhet

Förutom arbetstillfällen och skatteintäkter, skapar de gröna näringarna i norr mat och energi, något som alla behöver. Att vi producerar vår egen mat och energi i Norrbotten är ett sätt att stimulera en cirkulär ekonomi, där vi tar vara på de grundläggande resurserna som finns här.

Vi förvaltar och förädlar dem för att sedan tillföra dem till norrbottningarna. Då sluter vi kretsloppet på ett bättre sätt, genom att arbeta genom hela systemet med de resurser och de ekonomiska värden som finns, och det avfall som livsmedelskedjan ger. Att gå från en linjär till en cirkulär ekonomi handlar om en mer hållbar produktion och mer hållbara konsumtionsmönster.

Icke att förglömma…

Goda arbetsförhållanden, och kollektivavtal för de anställda, är mer eller mindre en självklarhet i Sverige. I många andra länder är arbetsvillkoren för de som jobbar i produktionen av maten vi importerar långt ifrån ok.

Ett företag som på något sätt producerar mat är inte en ensam ö. Cirklarna sprider sig längre än så, via

  • service och tjänster för att driva verksamheten
  • slakt och förädling
  • transporter
  • elektriker, byggnad och konstruktion
  • samhällsservice och postgång
  • underhåll av maskiner och entreprenadtjänster
  • infrastruktur
  • entreprenad
  • personal i offentlig sektor
  • …och mycket mer.

8 anledningar att välja norrbottnisk mat

En ko och två människor rör sig över ett jordbrukslandskap
1

Det bästa för klimatet

Norrbottnisk mat har kanske den lägsta klimatpåverkan i världen. Svensk mjölkproduktions klimatutsläpp är nästan hälften så hög som det globala genomsnittet. Korna här i norr har, tack vare god djurhälsa och sin globalt sett höga avkastning, små utsläpp av växthusgaser per kilo mjölk. Slutsatsen är att norrländsk mjölk är den klimatmässigt bästa mjölk man kan tänka sig.

En odlare håller i en gurka som växer på en gurkplanta
2

Maten är renare

Att det odlas på den här breddgraden är unikt. Våra kalla vintrar och speciella somrar gör att grödorna är friskare.

En kvinna står i en kohage och klappar korna
3

Du värnar biologisk mångfald

Vår naturbetesmark har lika stor biodiversitet som i djungeln. Utan den minskar den biologiska mångfalden, och vi får bara myrmarker och gran- och tallskogar kvar.

En stor korg med nyskördad broccoli
4

Du tär inte på jordens resurser

Det sägs att vatten är framtidens olja. I dag produceras 40 procent av världens livsmedel med hjälp av borrat grundvatten. Marker runt städer exploateras. Här i norr är allt tvärtom. Vi har en rik tillgång på sötvatten och på marker som vinner på att brukas, både för oss och resten av världen.

Kalvar i en ladugård
5

Du slipper multiresistenta bakterier

I stora delar av världen används antibiotika för att få djuren att växa snabbare. Djuruppfödaren tjänar mer pengar medan bakterier som antibiotika inte biter på sprids mellan människor. Sverige är det enda landet i världen där veterinärerna inte tjänar pengar på att förskriva antibiotika. Här används den enbart för att behandla djurens sjukdomar.

Tomater som växer på en tomatplanta
6

Maten ger dig energi, näring och smak

Det är oftast mer vitaminer i våra frukter och bär. Med sol dygnet runt under sommaren och svala nätter växer bären fort och blir sötare än längre söderut. Dessutom innehåller de oftast mer vitaminer och högre halter av antioxidanter vilket gör att bären och frukten blir både godare och nyttigare.

En ren i snö
7

Du skapar arbetstillfällen

Genom att handla lokalproducerad mat, så nära källan som möjligt, bidrar du till en hållbar cirkulär ekonomi med ökad omsättning även för andra företagare i samhället. Här vet du att medarbetarna har goda arbetsvillkor också.

Fjällko-ost från Mathantverkshuset VuollerimDelikatesser
8

Vi ökar försörjningsförmågan av mat

Den mat som kommer från Norrbotten är riktigt bra. Men vi tillverkar för lite. För 20 år sen var länets försörjningsförmåga av mat på 50 procent. Idag är den förmågan nere på 20-25 procent. Förutsättningarna för mer matproduktion finns. Bara vi handlar rätt.