Hallonodling i norr

Den yrkesmässiga odlingen i Norra Sverige är idag i princip obefintlig. Enligt Jordbruksverkets trädgårdsräkning från 2017 fanns det noll hektar yrkesmässig hallonodling i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Genom ökade kunskaper, bra odlingsteknik, lämpliga sorter och marknadsföring har hallonodling stora möjligheter att bli ett alternativ eller nischgröda för odlarna i norr. Dessa odlingsbeskrivningar kan bidra med ökad kunskap riktad till yrkesodlare med mål att öka den odlade arealen i norr och stärka konkurrenskraften för odlarna.

Författare: Ann-Kristin Isaksson, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
Samverkanspartner: Elisabeth Öberg, Nära Mat – Länsstyrelsen i Norrbotten
Finansiering: Projekt Nära Mat Trädgårdsutveckling 2018-2021 och Projekt Samordning Nära Mat 2017-2020

Ladda ner publikationen

Hallonodling i norr

PDF / 2021-07-05