Frilandsgrönsaker i norr – odlingsbeskrivningar 2020

Odlingsbeskrivningarna riktar sig till etablerade grönsaksodlare, lantbrukare som vill komplettera sin odling med grönsaker men också till nybörjare som vill börja odla grönsaker. Detta är en uppdaterad version av rapporten “Frilandsgrönsaker i norr – odlingsbeskrivningar” som publicerades första gången 2008/2009. Skriften kompletteras med fördel av årligen uppdaterade sortrekommendationer och rekommendationer om växtskyddsmedel som tillhandahålls och uppdateras årligen av Jordbruksverket.

Författare: Ann-Kristin Isaksson, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten & Elisabeth Öberg, Länsstyrelsen i Norrbotten (Nära Mat)

Layout: Oskar Lindholm, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten

Finansiering: Projekt Nära Mat 2017-2020 och Landsbygdsprogrammet 2014-2020

EU logotyp