Strategies for Arctic Greenhouse farming: Supporting regional self-sufficiency through innovative greenhouse farming in Norr- and Västerbotten

Syftet med projektet är att kartlägga de kommersiella växthusen i Norr- och Västerbotten med avseende på nuvarande utformning, energisystem, odlingssystem, etc., samt vilka eventuella förbättringsåtgärder som vidtagits. De växthus som är intresserade att delta i projektet kommer att få en gratis energianalys av växthusen, med förslag till eventuella förbättringsåtgärder i energianvändning, system och material.

Projektledare: Jenny Lindblom, universitetslektor geoteknologi
Projektägare:
Luleå Tekniska Universitet
Finansiering:
Norrlandsnavet

Startdatum: 
Slutdatum: juni 2023

röda tomater mot gröna blad