Jordgubbsodling i norr – odlingsbeskrivningar

Här presenteras nya odlingsbeskrivningar för odling av jordgubbar i norra Sverige, med målet att stödja utvecklingen av dessa odlingsarealer. Jordgubbar är eftertraktat och konsumenterna efterfrågar dessa odlade bär i från lokala odlare.

I Norrbotten har vi alla möjligheter att producera bär med unika egenskaper. Vi har samtliga förutsättningar som behövs med långa, ljusa, men svala sommarnätter, vilket ger unik smak och arom och framför allt sötare och smakligare bär. Många har nog känt skillnaden i smaken mellan lokalproducerade jordgubbar och de jordgubbar som odlas och transporteras upp söderifrån. Man kan nog påstå att bär producerade här i Norrbotten är godare och hälsosammare. Nyttigheten med högre halter av vitaminer och nyttiga färgämnen (antocyaniner) har konstaterats i flera nordiska undersökningar. Just flavonoiderna, dit antocyaniner hör, bildas med hjälp av solljuset. Den större andelen infrarött ljus i solljuset i norr, sägs vara en bidragande orsak till det högre innehållet.

 I det här kompendiet tar vi i första hand upp frilandsodling av jordgubbar, eftersom det odlingssystemet är vanligast i Norrbotten. Det finns dock en rad nyare odlingssystem där man producerar jordgubbar i tunnlar och växthus och där plantorna sätts i substrat som torv och kokosfiber.

Författare: Elisabeth Öberg, Länsstyrelsen i Norrbotten (Nära Mat) och Ann-Kristin Isaksson, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
Finansiering: Projekt Nära Mat Trädgårdsutveckling 2018-2021