Odlingsbeskrivning udda bär 2021

Många av de bär vi odlar idag är faktiskt vilda i Norrbotten; svarta vinbär, röda vinbär, hallon, åkerbär och havtorn. Arter som under de senaste seklen förädlats till sorter som ger högre skörd och är lättare att odla i trädgårdar och på åkern. I detta kompendium kommer några nya arter av trädgårdsbär beskrivas som växer vilt i andra delar av världen, med liknande klimat som vi har, och som under lång tid använts som livsmedel – aronia, blåbärstry, havtorn och saskatoonbär. Undantaget är havtorn som också är en inhemsk art här i Norrbotten. Sedan några decennier tillbaka har dock plantskolor, speciellt i norra Finland, börjat producera och sälja sorter anpassade för bärproduktion i norr och som idag odlas i liten omfattning i hemträdgårdar i Norrbotten. Dessa trädgårdsbär skulle absolut kunna ha möjligheter i kommersiell odling. 

Författare: Elisabeth Öberg, Nära Mat – Länsstyrelsen i Norrbotten
Samverkanspartner: Ann-Kristin Isaksson, Hushållningssällskapet
Finansiering: Projekt Nära Mat Trädgårdsutveckling 2018-2021 och Projekt Samordning Nära Mat 2017-2020