Food as a pedagogical tool

Barn matar en get

This project is addressing challenge of sustainable eating habits as it is strongly connected to climate change, biodiversity loss, resilience of Nordic communities, low food self-sufficiency and loss of traditional knowledge. Sustainable eating habits, food and its sufficiency are a prerequisite for a resilient community. We also address teachers need of relevant and updated educational […]

Inbjudan: Seminariedag om gröngödsling som resurs i växtföljden

ärtor och havre

Välkomna till en seminariedag om gröngödsling som resurs i växtföljden. Vi behöver fler odlare, ökad produktion och ny teknik för att kunna uppfylla visionen i Nära Mat – Norrbottens livsmedelsstrategi, om mer norrbottnisk mat på tallriken. Du är därför välkommen på en seminariedag som vänder sig till odlingsföretag med bär-, grönsaks- eller potatisodling. När? Onsdag […]

Inbjudan: Företagslyftets uppstartskonferens

Passion för landsbygd. Sinne för företagande. Vi vill att hela Norrbotten ska kunna äta mer närproducerad mat. För att lyckas behöver vi fler landsbygdsföretagare som gör sin passion till lönsamma företag. Företagslyftet är ett initiativ som ger företagsledarna verktygen för att utveckla och driva en hållbar verksamhet – ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Vill du ta […]

Avsnitt 25: Hulda Wirsén, Samordnare Nära Mat

Porträttbild Malin Winberg och Hulda Wirsén

Lyssna på avsnittet nu Nu är det dags för Nära Mat podden att utvecklas vidare! I tre år har programledaren Hulda Wirsén åkt runt i Norrbotten och träffat producenter, kockar och matkreatörer. I det här avsnittet sammanfattar Hulda de här åren och diskuterar varför arbetet med Nära Mat är så viktigt i den hållbara omställningen. […]

Avsnitt 24: Sara Dupuich, Kallskänkans

Porträttbild Sara Dupuich står bredvid hylla med syltburkar och papperspåsar

Lyssna på avsnittet nu Möt kocken Sara Dupuich som driver Kallskänkans i Piteå. Norrbotten har nyligen fått två nya landskapsmåltider och Sara ligger bakom en av menyerna. Hennes matfilosofi bygger på att det ska vara så lokalt och vällagat som möjligt, och i en tid med inflation och skenande priser på flera håll så ser […]

Mat från Bonden

Grönsaksdisken på en mataffär

Mat från bonden syftar till att skapa ökad försäljning och förädling av lokala livsmedel i Västerbotten och därmed synliggöra och tillgängliggöra lokalproducerad mat ytterligare – samt skapa ökad lönsamhet. Projektledare: Caroline Vallgren Projektägare: Hushållningssällskapet Norrbotten – Västerbotten Finansiering: Landsbygdsprogrammet Startdatum: Jan 2022 Slutdatum: Dec 2022 Läs mer på HS webbplats

Kompetenscentrum mat i norr

Ett kollage bestående av ett stort foto med en korg med lök och morötter, samt två små foton av ett får respektive kor

I projektet Kompetenscentrum ”Mat i Norr” ska ett innovationscentrum för utveckling av småskaliga livsmedelsprodukter växa fram. Målgrupp är småskaliga matproducenter i Norr- och Västerbotten. Projektledare: Pelle Johansson, HushållningssällskapetProjektägare: Hushållningssällskapet Norrbotten-VästerbottenFinansiering: Landsbygdsprogrammet Startdatum:Slutdatum: Läs mer på HS webbplas

Marknadssamverkan kött

Rökt renkorv hänger i taket

Marknadssamverkan Kött är ett samarbetsprojekt för nya jobb på landsbygden inom livsmedel. Projektet riktar sig till småskaliga livsmedelsproducenter i Norr- och Västerbotten Projektledare: Håkan Landström, HushållningssällskapetProjektägare: Hushållningssällskapet Norrbotten- VästerbottenFinansiering: Landsbygdsprogrammet och Region Västerbotten Startdatum:Slutdatum: Läs mer på HS webb

Markhotellet i Öjebyn

Två kvinnor står i en blomsterodling

På markhotellet används odlingskonceptet market gardening. Det innebär att odlingen sker i fasta bäddar med stort fokus på en aktiv och levande jord för en hög avkastning på liten yta. Som en del i projektet undersöker man även olika typer av affärsmodeller och olika typer av försäljningskanaler i kommersiellt syfte. Under augusit öppnades därför en […]

RenResurs

En ren i vinterlandskap

Personalförsörjning är en flaskhals inom renslakt och styckening, vilket i sin tur påverkar utvecklingspotentialen inom lokal förädling, livsmedel, slöjd, catering med mera. Det finns ett behov av förnyelse och nya företagsmodeller. Nyskapande utbildning för entreprenörer och deras personal är en av grundförutsättningarna. I ett tidigare projekt skapades idén om en resurspool. Det här projektet ska […]

Företagslyftet

Två kvinnor samtalar vid ett bord

Företagslyftet är en satsning som fokuserar på strategisk företagsledning och riktar sig i första hand till landsbygdsföretag i Norrbottens län. Företagslyftets aktiviteter finansieras genom två projekt Företagslyftet – demonstration och inspiration och Företagslyftet – Kompetensutveckling. Genomförandet skall ske tillsammans med andra externa aktörer som jobbar med företagsutveckling, rådgivning och kompetensutveckling inom området företagande och företagsledning. […]

NorrlandsNavet – center för företagsutveckling i norra Sverige

NorrlandsNavet är ett center för utveckling av företagsverksamhet i norra Sverige i samarbete mellan Familjen Kamprads stiftelse och Luleå tekniska universitet. Vi ger små och medelstora företag i norra Sverige möjligheten att utveckla sitt företag med hjälp av forskning och utbildning. För företag med ambitionVill du och ditt företag utvecklas och växa? NorrlandsNavet är centret […]