Positiv energi på Företagslyftets konferens

Logotyp Företagslyftet

Från naturturism som ny motor i Gunnarbyn till smågrisproduktion med 1000 suggor i norra Skåne. Två goda exempel på där företagsledning och målmedvetenhet varit viktiga framgångsfaktorer. Företagslyftets uppstartskonferens innehöll både kunskap och inspiration med konkreta exempel på hur man kan motivera sina medarbetare och utveckla framgångsrika företag och etableringar på landsbygden.

Text: Hulda Wirsén, Länsstyrelsen i Norrbotten

Företagslyftet fokuserar på strategisk företagsledning och konferensen var startskottet på en ny satsning som Länsstyrelsen i Norrbotten startat upp. På plats fanns ca 45 personer, främst företagare ifrån stora delar av Norrbottens län. Dessutom fanns representanter från organisationer som jobbar med företagsutveckling. Dagen modererades av Hulda Wirsén som också är projektledare för satsningen.

Naturturism – i världen och Norrbotten

Dagens första talare, fotografen Fredrik Broman, är idag främst verksam i Gunnarsbyn och Råneå älvdal men har utbyte med branschkollegor över hela världen. Senast for han till Indonesien. Att starta upp och utveckla företag med nya koncept har blivit lite av hans nisch. Naturturismen har vuxit i Norrbotten och våra unika miljöer bidrar till stort intresse. På frågan om vad han är mest stolt över svarar han att självbilden hos människor på orten har stärkts och att de nya verksamheterna skapar framtidstro som är väldigt positivt för alla. Med återkommande mediabesök från giganter som National geografics kan vi förstå att hela bygden känner sig stolta.

En man håller föredrag i bakgrunden är bild på upplyst kåta i snölandskap.

Bild: Fredrik Broman berättade om utvecklingen i Gunnarbyn och hur man lyckats med satsningar på naturturism.

Företagsledning och fem områden

Efter närmare 30 år som yrkesverksam med fokus på företagsledning valde Ove Karlsson till slut att flytta hem till Norrbotten. Ove som är enhetschef på Landsbygdsenheten, gick igenom grunderna som Företagslyftet kommer fokusera på. Företagsledningen kan delas in i 5 områden som också kommer vara utgångspunkten för Företagslyftets innehåll. Materialet är redan använt, bland annat i undervisningen av lantmästarstudenterna vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Man i blå tröja håller föredrag på en scen framför publik.

Bild: Ove Karlsson, Länsstyrelsen i Norrbotten, delade med sig av Företagslyftets innehåll och olika erfarenheten utifrån arbetet med att utveckla företagsledning hos företag.

Från 0 till 1000 suggor

Verklig drivkraft med stort målfokus delade Cissi Klasson med sig av under eftermiddagen. Målet var tydligt under studietiden – hon ville bli grisföretagare och efter ett målmedvetet arbete både äger och driver hon Annelövsgrisen AB. Ett företag som numer har både god produktivitet, vinstmarginal och som ständigt är i utveckling. Med tydliga mål driver Cissi företaget tillsammans med sina medarbetare som också aktivt tar ansvar i driften och för att uppnå målen. Gemensam friskvårdstid och coaching från idrottsvärlden har bidragit till det goda teamwork som utvecklats på gården.

Kvinna håller föredrag framför publik och pekar på en skärm med olika färger.

Bild: Cissi Klasson äger och driver Annelövsgrisen AB i norra Skåne. Här visar hon hur de delat upp olika ansvarsområden inom personalgruppen.

Aktiviteter och delaktighet

Förutom föredrag genomfördes ett par övningar där konferensens deltagare själva fick jobba med processutveckling. Aktiviteterna bidrog till att utveckla samarbetet i grupperna och att hitta flaskhalsar och sk slöserier (på LEAN-språk). Dagen skapade engagemang hos alla konferensdeltagare och intresset för kommande aktiviteter blev stort.

- De här frågorna är så intressanta. Man kan aldrig bli fullärd eller få nog. Att avsätta tid till ledarskap och styrningsfrågor tycker vi är jätte viktigt.

Desirée och Johannes Nyman som driver Frigiva gård AB utanför Piteå ingår i den första ERFA-grupp som startas upp under våren. Vi kommer följa dem under årets deltagande i Företagslyftet, bland annat genom Nära Mat podden som numer helt lägger fokus på företagsledning.

Anmäl er gärna till Företagslyftets nyhetsbrev, ta del av inbjudningar och gå gärna med i en ERFA-grupp. Samt lyssna på Nära Mat podden som finns där poddar finns.

All info finns samlad på vår webbplats och Företagslyftets egen sida

 

En man och en kvinna står framför en mörkblå beachflagga. i bakgrunden syns agenda 2030 kuber i olika färger.

Bild: Johannes och Desirée Nyman driver Frigiva gård AB utanför Piteå och deltar i Företagslyftets aktiviteter.

EU logotyp

 

Bildgalleri: