Nära Mat podden 27: Ekonomistyrning

I det här avsnittet pratar vi om ekonomistyrning. I Sverige är drygt 90 % av företagen mikroföretag med 0-9 anställda. Majoriteten av landsbygdsföretagen består av just mikroföretag och många av dem är inte så vana vid ekonomistyrning. Många av företagen går dessutom med negativa resultat. Men det går att vända den här trenden! Ove Karlsson och Hulda Wirsén djupdyker i ämnet, delar egna erfarenheter och lyfter konkreta förslag på hur man som företagare kan förbättra sina resultat. Du får också ta del av inspirerande exempel från vår omvärld där man lyckats med just detta. 

– Att företagen inte går med vint beror egentligen på att vi inte har pratat så mycket om vinst. Annat som kan påverka är dålig produktionsutveckling och stor exponering på världsmarknaden, samtidigt som vi i Sverige har höga miljö- och klimatmässiga krav. Det är svårt.