Naturbruk i Norrbotten

Förutsättningarna för hållbar matproduktion är goda i norra Sverige. Trots det är det är
försörjningsgraden förhållandevis låg – men skulle kunna vara betydligt högre. Detta
undervisningsmaterial vill bidra med baskunskaper om de ekologiska och geografiska förutsättningarna för matproduktion i norra Sverige. Hur vi människor försörjer oss av naturens resurser är en central fråga som undervisningen i såväl skolans No- som So-ämnen ska behandla.

Huvudsaklig målgrupp är verksamma eller blivande lärare och förhoppningen är att texten ska bidra med relevanta kunskaper och perspektiv som är nödvändiga för att planera och genomföra undervisning som leder till hållbar livsmedelskompetens. Undervisningsmaterialet ingår i undervisningen vid lärarprogrammet vid Luleå tekniska universitet. 

Texten är framtagen med hjälp av finansiering av Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling. Många olika personer har varit behjälpliga med synpunkter,
faktamaterial och faktagranskning. Tack till er alla! (ingen nämnd och ingen glömd).


Gunnar Jonsson
LÄNSSSTYRELSEN I NORRBOTTEN och LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

Författare: Gunnar Jonsson, Bitr professor i pedagogik vid Luleå tekniska universitet
Finansiering: Projekt Hållbar livsmedelskompetens i skolan

EU logotyp