Företagslyftet – produktionsmanagement

Föreläsningar om produktion och produktionsmanagement

Inom Företagslyftet finns  material för produktionsutveckling att ta del av.

I ERFA-grupperna fördjupar vi arbetet med de företag som är med och processar materialet tillsammans. 

Mejla oss på naramat.norrbotten@lansstyrelsen.se för att få en länk till materialet.