Webbinarier i Företagslyftet

Företagslyftet erbjuder landsbygdsföretagare i Norrbotten webbinarier för att inspirera och utveckla kunskaper inom strategisk företagsledning.

Logotyp Företagslyftet

Save the date! 

Inbjudan med ytterligare information kommer ut löpande.

 • 18 december – tema strategi

Tid: 12.50 – 14.30

Kostnad: Webbinarierna är kostnadsfria.

Anmälan: Mejla till naramat.norrbotten@lansstyrelsen.se

Länk för deltagande skickas ut strax innan aktiviteten via e-post, efter att du anmält dig. Koppla upp dig lite innan kl 13.00 för att se så tekniken fungerar.

 

Genomförda aktiviteter

Webbinarier som genomförts har spelats in och går att ta del av i efterhand.
Mejla naramat.norrbotten@lansstyrelsen.se för att ta del av det inspelade material du önskar.

 • Ledarskap med Karin Tenelius, TUFF ledarskapsträning. Inspelat den 29 september 2023. Speltid ca 1,5 h. 
 • Marknad med Magdalena Hermelin, VD Hermelins grönsaker. Inspelat den 2 november 2023. Speltid ca 1,5 h.
 • Ekonomi med Hans Andersson, Professor vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet). Inspelat den 14 april 2023. Speltid: 1 h och 20 min.
 • Produktionsutveckling och management med Christian Silvasti, coach och affärsutvecklare i Produktionslyftet. Inspelat den 11 maj 2023. Speltid: ca 1,5 h.

 

Vad är Företagslyftet? 

Företagslyftet ger dig möjlighet att utveckla ditt företagande och rollen som företagsledare. Vi lär dig hantera och förekomma olika typer av utmaningar och risker, nyttan av innovativa arbetsmetoder samt affärsmässighet och målstyrning.

Lärandet inom strategisk företagsledning fokuserar på fem utvecklingsområden som tillsammans ska spegla en helhet i företagsledning:

 1. Marknad
  Lär dig mer om prissvängningar, kundsegment, produktutveckling, marknadsföring och affärsmodeller.
 2. Ekonomistyrning
  Strategiska alternativ, ägarskiften
  och förändringsarbeten, riskanalys
  och riskstrategier.
 3. Praktiskt ledarskap
  Lär dig mer om medarbetarskap, arbetsrutiner, organisation, förbättring och arbetsmiljö.
 4. Produktionsmanagement
  Lär dig mer om produktivitet och processer, flöden och optimering genom värdeflödesanalyser.
 5. Strategier
  Lär dig mer om lönsamhet, ekonomisk styrka, buffert, produktionskostnader, budget och investeringskalkyleringar.

Frågor och kontaktuppgifter?
Kontakta projektledare Hulda Wirsén: 010-225 52 55 eller hulda.wirsen@lansstyrelsen.se 
alternativt kollegorna i Nära Mat-teamet: naramat.norrbotten@lansstyrelsen.se 

Länsstyrelsen Norrbotten logotyp

EU logotyp